Eden Denmark

Liv værd at leve

Fremtidens omsorg og pleje

Til beboere og familier:

En hverdag hvor livet er værd at leve

Forestillingen om selv at skulle flytte ind i en plejebolig eller tanken om at skulle være med til at flytte et familiemedlem derhen, kan være forbundet med ængstelighed. For skrækhistorierne er mange om uværdig behandling og en hverdag, hvor beboerne føler sig mere som opbevaret gods, end som respekterede og værdifulde medmennesker. Men det kan også være en god oplevelse at bo i en plejebolig. Med Eden Alternative, forandrer og styrer man i fællesskab hverdagen, så livet kan leves meningsfyldt under de givne forudsætninger.

Læs mere

Til medarbejdere og ledere:

Tid til faglighed og bedre relationer øger arbejdsglæden og mindsker sygefraværet

Eden Alternative er en hjælp til at få det bedste frem i medarbejderne og i beboernes liv. Hverdagen bliver lettere og mere lige til, og den enkelte medarbejder udvikler sig både fagligt og menneskeligt. Samtidig opstår der et makkerskab med beboerne, der fjerner ”dem og os”-stemningen. Alt sammen faktorer der øger arbejdsglæden og mindsker sygefraværet hos den enkelte ansatte.

Læs mere

Til politikere og beslutningstagere:

Værdighed og arbejdsglæde i centrum uden økonomiske udfordringer

I et samfund med flere og flere ældre og behandlingskrævende borgere bliver ældreplejen en større og større post på budgetterne. Med The Eden Alternative kan I omforme hjælpen i plejeboliger og hjemmepleje, så den enkelte beboers værdighed og medarbejdernes arbejdsglæde er i centrum, indenfor de givne økonomiske rammer.

Læs mere

HVEM ER VI

Eden Denmark er en selvstændig dansk virksomhed. Vi har licens til at undervise i en gennemprøvet og internationalt anerkendt metode, der kan ændre en institutionelt styret kultur til en hverdagslivskultur.

Vi har konstant fokus på, at livet skal være værd at leve for alle, der har behov for støtte, omsorg og pleje – uanset alder, bolig og handicap.

Vi står for undervisningen i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

EDEN ALTERNATIVES MISSION OG VISION

Eden Alternative Missionen:

At forbedre oplevelsen af trivsel og velvære hos de mennesker, der er afhængige af omsorg og støtte, og hos alle de mennesker som giver omsorg og støtte. Dette gøres ved at transformere kulturen dér, hvor de bor og arbejder, så ligeværdige relationer opstår.

Eden Alternative Visionen:

At eliminere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed

 • icon
  24

  Registrerede
  Eden Alternative hjem i DK

 • icon
  69

  Registrerede
  Eden Alternative hjem i Europa

Et godt hverdagsliv

Danske erfaringer med Eden Alternative gennem de sidste 10 år viser, at bevidste og løbende tilpassede kulturtransformationsprocesser fører til større trivsel blandt beboere, familier og medarbejdere, mindre medicinforbrug, mindre magtanvendelse, lavere sygefravær og bedre arbejdsmiljø.

Der sikres en hverdag, hvor den enkelte bl.a. har mulighed for både at have pligter og fornøjelser, privatliv og fællesskaber, at være udendørs og indendørs samt efter eget ønske at kunne have selskab af dyr og børn samtidig med, at den nødvendige og kvalificerede omsorg gives. En naturlig hverdags-rehabiliterende effekt opnås, som resultat af kompetente og indlevende medarbejderes indsats i et respektfuldt, ligeværdigt samarbejde med beboerne og deres familier. Håb, værdighed og trivsel bevares.

Fokusskifte - fra institution til hjem

Et liv styret af institutionstankegange kan være med til at øge oplevelsen af ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed og fører til større behov for hjælp. Eden Alternative Filosofien påpeger, at ethvert menneske skal kunne have et godt liv, uanset alder, bolig og handicap. Det kræver en meget ihærdig, bevidst indsats at afbalancere denne umiddelbart let forståelige hensigt med organisationens samtidige behov for en ordentlig styring af økonomi, drift og kvalitet.

Vi tilbyder uddannelsesforløb

Vi tilbyder undervisning, rådgivning, støtte og foredrag i kulturændring efter Eden Alternative Filosofien – fra institution til hjem. Uddannelsesforløbene er en overbygning til de forskellige faglige grunduddannelser. På det 3-dages grundkursus gives den enkelte organisation indsigt i 10 procesprincipper og deres tilknyttede værktøjer, som metode og støtte under den lokale forandringsproces. Herefter inspiration og hjælp, som også kan indeholde supplerende 2 dages kurser i forhold til specifikke emner og Eden Alternative.

Eden Denmark bidrager sammen med vore registrerede hjem  til den fælles indsats Folkebevægelsen mod Ensomhed er i gang med, for at få reduceret den oplevede ensomhed, som mange mennesker lever med – også blandt vore ældste og de som bor i en visiteret bolig. Vi sætter sammen med alle i plejeboligerne yderligere fokus på vigtigheden af det meningsfulde hverdagsliv, opbygning af relationer, også på tværs af generationer og i forhold til kæledyr. En styrkelse af fælles måltider og madlavning i fællesskab er ligeledes i fokus. Alle indsatser med det for øje at få fjernet ensomhed, kedsomhed og den hjælpeløshed som er omgivelsesskabt. Folkebevægelsen skaber handling indenfor Verdensmålene 3,10, 11 og 17 – der bagfra sætter fokus på partnerskaber på tværs af aktører og sektorer, bæredygtige byer og lokalsamfund, mindre ulighed samt sundhed og trivsel. Alle mål som også vi med Eden Alternative bidrager til.