Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

f. 2015: At søge kompetencemidler

Foråret 2015 – at søge midler via den kommunale kompetencefond

Her finder du det informationsbrev som kan vejlede jer ift. argumentationer, hvis I ønsker at søge om kompetenceudviklingsmidler til Eden Alternative uddannelse, som fra dette forår ikke umiddelbart er en godkendt uddannelse til fondens midler.

Download bilag


Her finder du en beskrivelse af den afklaringsproces vi var igennem sammen med en underviser fra VISO.

11. juni 2015.

I foråret 2015 fik Eden Denmark en henvendelse fra Ålholmhjemmet i Hillerød, som under en VISO undervisning oplevede underviseren omtale, at effekterne af at invitere børn og dyr ind i hverdagen i plejehjem kun betød, at de fik mere at lave i VISO regi. Denne erfaring havde hun fra sin rådgivning, i steder som kaldte sig Eden hjem.

Så hvis de ville hjælpe VISO med mere arbejde, skulle de bare fortsætte som så, og med masser af dyr.

Vi valgte at iværksætte vores egen lille undersøgelse af, om der var hold i disse påstande før henvendelsen til denne underviser.

I kan se brevet til jer her.

I kan se de samlede besvarelser på, de i brevet stillede spørgsmål, her.

Mange tak for jeres besvarelser.

Og tak for kommentarerne i mailene fra jer, som for manges vedkommende udtrykte en dyb undren med baggrund i jeres positive erfaringer.

Ud fra jeres svar, valgte vi at gå meget afdæmpet til værks, og Aase havde derfor en timelang samtale med underviseren.
Under denne viste det sig, at det handlede om mangel på viden om Eden filosofien, og de meget forskellige måder denne kan enten inspirere på eller blive implementeret på. Underviseren vidste heller ikke noget om forskellen på blot at “plukke lidt” hist og pist af Eden Principperne og så kalde sig et Eden hjem – til at være helhjertet inspireret af filosofien og at arbejde meget mere i dybden med forandringerne, og med bevidstgørelsen om, hvori forandringerne består undervejs. Underviseren fik også forklaret omstændighederne ved at være et registreret Eden Alternative hjem.
Underviseren troede også, at der var regler for hvad man skulle, når man var et Eden hjem, altså at der fandtes facit for, fx hvor mange børn, dyr og planter der skal være. Blev meget overrasket over, at det bliver afklaret undervejs i forandringsprocessen afhængig af de, som lever og arbejder i huset.

Denne viden er underviseren derfor nu blevet forsynet med.

Vi føler os overbevist om, at I ved eventuelle fremtidige samarbejder vil blive mødt med større forståelse og respekt, og tænker derfor ikke der skal foretages yderligere i denne sag.

Mvh Karin og Aase