Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

h. 2011: Om uniformer

Efteråret 2011 – brev med begrundelser for fravalg af konstant båret uniform fra Højagercentret i Jelling til Vejle Kommune

Efteråret 2011 – brev med begrundelser for fravalg af konstant båret uniform fra Højagercentret i Jelling til Vejle Kommune

Her finder du det brev gengivet, som Anna Laurberg fik udarbejdet, i samarbejde med Eden Denmark og efter vores kontakt til Sundhedsstyrelsen i forbindelse med udgivelsen af Sundhedsstyrelsens nye vejledning om arbejdsdragt indenfor social og sundhedssektoren i juni 2011.

Læs brevet og bliv inspireret til hvordan I kan argumentere for at arbejdsdragter kan bruges hygiejnisk bedre og ikke dyrere hvis de ikke anvendes i alle arbejdtimer og i alle situationer.

Download bilag