Eden Denmark

2-dages efteruddannelseskurser

Eden Alternative 2 dages efteruddannelse i et demensfagligt perspektiv

To dages overbygnings-kursus på Eden Alternative 3-dages grundkursus kombineret med Al Powers erfaringsbaserede model i demensarbejdet.

Udbytte af kurset:
Kursisterne får kort repeteret kulturtransformationsmetoden Eden Alternative.  Relevante værktøjer gennemgås og kombineres med Dr. Al Powers erfarings og oplevelsesmæssige model. Herved får kursisternes praksisfærdigheder et fagligt løft. Både beboere og medarbejdere vil opleve et hverdagsliv og arbejdsliv med dybere mening og livsglæde.

Efteruddannelsens målgruppe:
SOSU-hjælpere og assistenter, socialpædagoger, sygeplejersker, terapeuter, ledere på plejehjem, som alle har gennemgået Eden Alternative tredages kursus.

Kursets indhold:
Når den nødvendige faglige viden om selve demenssygdommene er høj, er det nødvendigt at lære at omsætte denne – uden at institutionalisere beboeren. Det gøres ved at gå i dybden med koblingen af faglighed og det vigtige ”normale” hverdagsliv, som beboerne der lever med demens, har stort behov for at deltage i, og som medarbejderne har ansvar for at tilrettelægge og deltage i. Alt sammen i fællesskab med beboerne.
Metoden her er Eden Alternatives 10 principper, opdelt i 5 områder, og Velvære-domænerne.

Kontakt Eden Denmark for yderligere og praktiske informationer.

__________________________________________________________