Lederskab og Eden alternative i praksis:

Denne 2-dages uddannelse henvender sig dels til den daglige leder i det enkelte plejehjem, dels til de nøglepersoner som har et medansvar for at sikre forståelsen af filosofien i organisationen. Altså den ledelsesmæssige gruppe af personer, som har brug for at få skærpet indsigten i, hvordan filosofi og principper kan understøtte den nødvendige opbakning i forandringsprocessen.

Ledelsen er nødt til at “gå foran” og sammen med en Eden-gruppe være tovholdere på at guide processen, som når den starter op, kan synes noget urovækkende. Under denne leadership uddannelse trænes i at anvende og medtænke filosofiens intentioner og principper i den lokale Eden-ledelsesstrategi og værktøjer hertil medgives.

Desuden introduceres til Registreringsmappen. Denne mappe indeholder blandt andet en Vejviser og Milepæle med værkøjer, som en samlet guide. Desuden er der 2 forskellige undersøgelser (spørgeskemaundersøgelser målrettet beboere, familier og medarbejdere). Disse undersøgelser kan give øjebliksbilleder af organsiationens parathed til forandringer og i hvor høj grad de adspurgte oplever trivsel og velvære i hverdagen.