Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

26 Hoveddøre

Kvalitetsudvikling på danske plejehjem – nye strategier 2007 til 2009.

Fra 2007 til foråret 2009 gennemførte Aabenraa Kommune, Assens Kommune og Herlev Kommune i samarbejde med Eden Denmark og Formidlingscentret v/ Ole Holst projektet “Kvalitetsudvikling på danske plejehjem. ” Projektet blev delvist finansieret af det daværende Velfærdsministeries Pulje til udvikling af bedre Ældrepleje (UBÆP) fra 2007.

Læs her den fulde evalueringsrapport “26 Hoveddøre“, udarbejdet af Dahl, Holst og Porsmose i 2009.

Du kan også hente den fulde rapport her som pdf (3.58 MB).

Download her det noget kortere resumé af samme projekt.