Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

Bachelorprojekt – Når jeg bliver gammel

2 pædagogstuderende, Nanna Brejnholm Nielsen og Helene Rygaard Jensen har i 2012 udarbejdet denne spændende rapport. De har været på 6 dages intenst antropologisk feltarbejde på det daværende registrerede Alternative hjem Birkelund. De ønskede at afdække, hvordan såkaldt “konceptpædagogik” som Eden Alternative påvirker beboere og institutionskulturen på stedet. De har bl.a. forholdt sig til menneskesyn, etik, hjemlighed, forholdet til døden og teoretiseret omsorg. Som supplement til rapporten opførte de til deres eksamen et rollespil om nogle af de forskelle, de oplevede på en traditionel og en ny plejehjemskultur.

Er du interesseret i at læse deres rapport, kan du downloade den her, men du bedes samtidig sende en informerende e-mail her. På den måde kan de to forfattere følge med i interessen for opgaven, som blev skrevet under pædagoguddannelsen ved Peter Sabroe Seminarium i Århus.