Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

Bedre psykisk arbejdsmiljø

I januar 2009, udsendte en gruppe ergoterapeutstuderende fra University College Vest, en pressemeddelelse med overskriften: “Eden Alternative plejehjem har 12,5 % bedre psykisk arbejdsmiljø end plejehjem uden konceptet. Det viser en undersøgelse, der er beskrevet i et bachelorprojekt fra ergo-terapeutuddannelsen på University College Vest.

Dimittender i ergoterapi, januar 2009, Susanne Odgaard, Pia Petersen, Susanne Vad Hansen og Henrijette Lindholm Møller Madsen foretog undersøgelsen blandt 26 respondenter.  Metoden var Arbejdsmiljøinstituttets spørgeskemaundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø.

Se deres pressemeddelelse her