Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

Danske Eden Alternative erfaringer i ny artikelsamling

Under Eden Alternative Leder Netværksdagen i november 2016, var der i samarbejde med journalist Ulla Skovsbøl fokus på at fortælle den gode historie. I løbet af dagen blev det, via dagens fortællinger, tydeligt hvor bevidst et stykke arbejde der gøres via de kultur transformations-processer, som de deltagende 17 hjem er igang med for at skabe varme, livsbekræftende […]

Nyt internationalt studie om erfaringerne med 5 års brug af Eden Alternative filosofien

Januar 2016 Signature Helath Care driver 60 plejehjem fordelt over 6 stater i USA. De har siden 2012 anvendt Eden Alternative filosofien som kulturforandringsmetode – for at komme fra en medicinsk orienteret pleje- og omsorgsmodel til en person-dirigeret omsorgsmodel. Person-dirigeret omsorg og pleje defineres som en konstant interaktiv proces mellem den Ældste og vedkommendes omsorgsgivere, som […]

Ældresagens vision om plejehjem

Som opfølgning på egne undersøgelser samt Ældrekommisionsrapporten i 2012 har Ældresagen i 2016 besøgt mange plejecentre, herunder også registrerede Eden Alternative hjem. De har herefter udgivet deres vision om, hvorledes livet i en plejebolig kan leves godt, trygt og værdigt i bogen ”Nødbolig eller lysthus”. Bogen, som er skrevet af Margrethe Kähler, giver en omfangsrig, […]

Samtale om erfaringerne med hoveddøre i Ålholmhjemmet:

Mary May Pedersen og Kirsten Gosvig fortæller som leder og medarbejder i Ålholmhjemmet om deres erfaringer med disse døre. De opsatte hoveddøre har været med til at øge livskvaliteten for de berørte borgere; givet større tryghed ift at kunne finde hjem. Efter opsætning udtrykte et ægte par, at nu boede de i deres eget hjem. […]

Stor interesse for MIN EGEN HOVEDDØR på demenskoordinatorernes årsmøde 2016 på Nyborg Strand.

I Eden Denmarks stand var der gevaldig opmærksomhed på vores idé med at kunne ”tage sin dør med”, og under årsmødet blev MIN EGEN HOVEDDØR konceptet nævnt både under et seminar for demensvenlige plejeboliger og fra talerstolen i plenum. Når man bor i en plejebolig, hvor alle døre ligner hinanden, kan det være svært at […]

Pris til dansk Eden Mentor under den seneste internationale Eden Alternative konference

Eden Mentor, og Senior- og Velfærdschef i Middelfart Kommune, Kitt Lysén Pedersen modtog The Eden Champion Award under den 8. internationale Eden Alternative konference i Little Rock, Arkansas i maj 2016. Prisen modtog Kitt og 2 andre internationale kolleger blandt 12 nominerede. Kitt modtog prisen for sin vedholdende indsats med at sikre beboernes muligheder for […]

Den 8. internationale Eden Alternative konference i USA

I begyndelsen af maj måned deltog Eden Mentorerne Kirsten Gosvig og Kitt Lysén Pedersen sammen med Karin Dahl i den internationale Eden Alternative konference i Arkansas. Konferencens tema var ”it´s about time”. Konferencen indeholdt en bred vifte af forskellige perspektiver på lederskabets betydning blandt andet for trivsel i hverdagen hos både beboere og medarbejdere, omgivelsernes […]

Dalsmark Plejehjem fortsætter ”Udeliv og fællesskab”

Danske Diakonhjem, Dalsmark Plejehjem fik gennem Friluftsrådet godkendt et 3 års projekt ”Udeliv og fællesskab” med start januar 2013, som blev afsluttet i februar 2016. Projektet viste sig bæredygtigt og ”Udeliv og fællesskab” fortsætter fremover i Dalsmarks Plejehjem med aktivitetsmedarbejder Lone Gabelgaard og naturvejleder Bo Tonnesen. I Dalsmark udsprang idéen til denne mulighed i hverdagen […]

Evaluering af arbejdsmiljøet i forbindelse med et aktivitetsprojekt på Lions Parken, Nr. Sundby

Evaluering af arbejdsmiljøet i forbindelse med et aktivitetsprojekt på Lions Parken, Nørresundby I februar 2016 udkom første del af en evalueringsrapport skrevet af Annette Læssøe, University College Nordjylland. Denne første del af evaluering af arbejdsmiljøet tager afsæt i det i 2015 gennemførte præprojekt: Rehabilitering på plejehjem i Aalborg Kommune. Projektleder Lise Nevstrup Andersen, Ergoterapeut og […]

Metoder til løbende at undersøge og evaluere under de igangværende forandringsprocesser – behov for yderligere viden

Under Eden Alternative kulturforandringsprocesserne, arbejder vi med to forskellige redskaber til at følge effekterne – en undersøgelse på det organisatoriske plan og en evaluering på det personlige plan. Disse redskaber giver indblik i henholdsvis stedets organisatoriske ”temperatur” og den enkelte persons trivsel og velvære. I begge anvendes spørgeskemaer til både beboere, familiemedlemmer og medarbejdere. Her igennem findes de områder, hvor den fortsatte forandringsproces har brug […]