Danske Diakonhjem

Dalsmark Plejehjem, Rinkenæs

Registeroplysninger:

Registreringsdato: 4. november 2016

Organisation: Dalsmark Plejehjem – Danske Diakonhjem, Sønderborg Kommune.

Hjemmeside: Dalsmark plejehjem

Leder: Forstander Maibritt Elm Nielsen

Eden gruppe: Lene Westesen, Lisa Nissen, Louise Matthiesen, Marie Thomsen, Conny Jørgensen, Tove Loff Feldsted,  Lone Gabelgaard, Maibritt Elm Nielsen, Kathrine Lehmann og Malene Augustenborg.

Adresse: Dalsmark 13, 6300 Gråsten.

Telefon: +45 7465 0400

E-mail til leder: men@diakon.dk

dalsmark