Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

Danske Eden Alternative erfaringer i ny artikelsamling

Under Eden Alternative Leder Netværksdagen i november 2016, var der i samarbejde med journalist Ulla Skovsbøl fokus på at fortælle den gode historie. I løbet af dagen blev det, via dagens fortællinger, tydeligt hvor bevidst et stykke arbejde der gøres via de kultur transformations-processer, som de deltagende 17 hjem er igang med for at skabe varme, livsbekræftende rammer og fællesskaber for vores ældste og svageste medborgere. Processerne har strukket sig over lang tid.

Udover en kort introduktion til selve filosofien og historien i Danmark siden 2008, er artikelsamlingen bygget op over følgende hovedtemaer:

  • Fra Institution til hjem
  • Ligeværd og fællesskab
  • Venskaber på tværs
  • Børn og dyr giver kvalitet
  • Arbejdsglæde og lavt sygefravær

 

Ulla Skovsbøl har hjulpet os med at præsentere disse fortællinger i en artikelsamling, du kan hente her.