Eden Denmark

Overbygningskursus

Demensomsorg og Eden Alternative i praksis – 2 dage

Med stor respekt for den eksisterende viden på området, har den amerikanske læge Allen Power skabt ”den erfaringsbaserede model” som en tilgang til hverdagslivet sammen med personer, der lever med demens.
Baggrunden for modellen er Eden Alternatives kulturændring. Selve afsættet i undervisningen er Eden Alternatives Trivsels- og velvære domæner, som sikrer beboernes subjektive oplevelse af trivsel i hverdagen.

Al Power er også meget inspireret af Tom Kitwood, og ved at anvende Eden Alternative kulturforandringen lykkes det at gennemføre den kulturelle transformationsopgave, som Tom Kitwood også i sin bog “En revurdering af demens” efterlyser, skal ske.

Lær hvorfor det eksisterende paradigme inden for demensomsorgen kun sjældent leder til en oplevelse
af et hverdagsliv, som på en meningsfuld måde er trivselsfremmende for alle implicerede. Og lær, hvordan Allen Powers erfaringsbaserede model kan bruges for at imødegå dette.

De tidligere udbudte kurser har været afholdt af Allen Power på engelsk, men er nu overtaget på dansk af landskoordinatorerne.

Deltagerudtalelse fra “Dementia Beyond Drugs” kurset – fremover “Demensomsorg og Eden Alternative i praksis”:

I oktober 2012 deltog jeg i kurset Dementia Beyond Drugs på Brogården. Det er det vigtigste kursus jeg nogensinde har deltaget i. Det har grundlæggende ændret mit syn på lidelsen demens. Det åbnede mine øjne for hvor meget jeg – og ældreomsorgen generelt – hænger fast i en institutionaliseret tilgang til demens, og hvor meget jeg tænkte – og hele vores sundhedssystem stadig tænker – sygdom, før jeg tænkte person og menneske. Kurset gav mig grundlaget til en anden tilgang til mennesker med en demens. En tilgang hvor personens udtryk – også dem vi plejer at kalde “udadreagerende adfærd” – bliver set og forsøgt imødekommet som udtryk for ikke opfyldte behov. En tilgang hvor relationen er det vigtigste element i det daglige arbejde. Det var mødet med de 7 velvære-/trivsels- domæner: identitet, forbundethed, tryghed, selvbestemmelse, mening, vækst og glæde. Kurset og hvad der siden fulgte har styrket mig i det daglige arbejde og givet mig øget arbejdsglæde – og jeg føler mig ret overbevist om, at det også har bidraget til en bedre hverdag for de beboere, jeg er sammen med i mit daglige arbejde. Mine kolleger er nysgerrige og åbne og interesserede i de nye tanker og måder om at være omsorgspartner for mennesker med demens. – Ringene er begyndt at sprede sig i vores miljø.

Christian Christensen, sosu-ass. ved plejeboligerne Bronzealdervej i Odder og oversætter af Al Powers bog ”Dementia Beyond Drugs” – på dansk: ”Demens – bedøvet og berøvet”.


 

Ja tak vil gerne vide mere