Eden Denmark

Eden Alternative og Udeliv

To dages overbygningskursus på Eden Alternative 3-dages grundkursus med særligt fokus på udeliv for beboere på plejehjem.

Næste kursus finder sted fra 8. – 9. oktober 2024, i Naldtanglejren i nærheden af Aabenraa. 

Find invitationen til kurset her.

Kursets indhold:
Overbygningskurset fokuserer på de udfordringer, som mange plejehjemsbeboere står over for i forhold til at nyde udendørslivet, selv når vejret indbyder til det. På trods af økonomiske ressourcer afsat til udendørsarealer på mange plejehjem, er der en begrænset tradition inden for pleje- og omsorgskulturen for at udnytte de udendørs muligheder på plejehjemmet. Kurset baserer sig på velafprøvede praksisser, der hjælper medarbejdere med at tilpasse aktiviteter og gøremål til beboernes behov, herunder også til dem, der anvender kørestole eller andre hjælpemidler. Dette kræver en forståelse af den enkelte beboers livshistorie og behov samt fokus på medarbejdernes faglige og menneskelige kompetencer.

Udbytte af kurset:
Kursisterne vil i løbet af dagene afprøve forskellige praksisser, så som nærvær og bevidsthed om velvære, stilhed, at spise udendørs (bålmad under kurset).
Du udstyres desuden med en rygsæk af faglige værktøjer til brug for den helt almindelige forvandling fra som plejehjemsbeboer primært at leve indendørs til både at leve inde og ude.

Vi sætter sammen fokus på sundhedsfremme og velvære, samtidig med, at I lærer om de vigtige remedier, grej og udstyr, så livet også bliver trygt udendørs.

Overbygningskursus målgruppe: 
SOSU-hjælpere og assistenter, socialpædagoger, sygeplejersker, terapeuter, ledere på plejehjem, som alle har gennemgået Eden Alternative tredages kursus.

Kontakt Eden Denmark for yderligere og praktiske informationer.

Obs, at der primært er sovepladser med delebad til denne ene overnatning.

 

OBS: Det er muligt at søge Kommunale Kompetencemidler.

OBS: Kurset gennemføres med minimum 16 og maksimum 20 kursister. 

Tilmeldingsfrist:  1. september.