Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

Eden Alternative i Akurary – Island

I slutningen af April måned, rejste Karin Dahl til Island for at undervise under en temadag for ledere og medarbejdere fra Eden Alternative Registrerede hjem.

Det blev et spændende besøg, hvor Karin sammen med Rannveig Gudnadottir fra Eden Iceland, først besøgte Hlid plejehjemmet og dagcentret i Akurary samt Lögmannshlid, der blev indviet som et Leve- og bomiljø i 2012. Begge steder er Eden registrerede hjem.

I Hlid Plejehjemmet havde de et stort fokus på hjemlige sysler og et meget stort værksted hvor rigtigt håndværk blev udført. Vi hilste blandt andre på Arni Sørenson, som i træværkstedet var i gang med at lave servietholdere til caféen.

I Dagcentret var der stort fokus på Eden Alternatives de 7 velværedomæner som inspirerede til både samtaler samt til valg af gøremål og aktiviteter. Desuden præsenteres de for alle i huset via en stor og smuk folder.

Fredag afholdt Rannveig og Karin tilsammen en Eden temadag med deltagelse af ca. 30 ledere og medarbejdere, samt personer som både bidrager til udfoldelsen af Eden filosofien og formidlingen af den samt samarbejdspartnere.

I løbet af dagen blev filosofien og dens principper genopfrisket, hvorefter vi via gruppearbejder fik drøftet de områder som udfordrer de tilstedeværende i hverdagen. Netværk blev genopfrisket og de enkelte organisationer gik hjem fra dagen med nye aftaler om hvad de vil tage fat på det næste års tid.
Vi ses gerne igen om 1 år.

I løbet af ugen sparrede Rannveig og Karin meget med hinanden om det at være et registreret hjem i henholdsvis Danmark og Island og Karin fortalte om hvordan vi i Danmark anvender alle de tilknyttede materialer. Desuden drøftede vi vores muligheder for samarbejde på tværs af grænserne. Altid givende!

Se flere billeder fra turen på vores Facebookside.


Fridny, Rannveig, Karin og Helga i caféen i Hlid, hvor væggen bagved er dekoreret af de billeder som er inspireret af velværedomænet ”Glæden”.


Eden træet som symbol på at være et Registreret Eden Alternative hjem i Island.


Gruppearbejdet i gang under temadagen.