Eden Alternatives

10 principper

 

  1. De tre plager – ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed – betegnes som størstedelen af lidelse blandt de mennesker, der lever i institutionelle rammer.
  2. Eden Alternative forpligter sig til at skabe ligeværdige, hjertevarme levesteder med fokus på trivsel og velvære. Et Eden Alternative levested er centreret om dets beboere, og livet udvikler sig i tæt og vedvarende kontakt med andre mennesker, uanset alder og formåen, såvel som dyr og planter. Herved skabes muligheder for relationer, som giver alle – børn, unge, voksne og gamle – mulighed for et liv, der er værd at leve.
  3. Kærlige relationer er modgiften til ensomhed. Mennesker, der er afhængige af omsorg og støtte fortjener, ligesom alle andre, muligheder for en let og naturlig adgang til relationer med andre mennesker i forskellige aldre og med dyr i hverdagen.
  4. Variation og spontanitet i hverdagen er modgiften til kedsomhed. Eden Alternatives levesteder indeholder omgivelser med muligheder for, at noget uventet og uforudsigeligt kan opstå.
  5. At give, såvel som at modtage omsorg er modgiften til hjælpeløshed. Eden Alternatives levesteder sikrer muligheder for begge dele i hverdagen.
  6. Meningsløse aktiviteter nedbryder den menneskelige sjæl. Muligheden for at gøre dét, man finder mening i, er afgørende for menneskets sundhed.
  7. Nødvendig medicinsk og fysisk behandling skal understøtte omsorgen – ikke være det styrende i hverdagen.
  8. I Eden Alternatives levesteder ærer man hinanden ved at nedtone en topstyret, bureaukratisk ledelse. Der arbejdes konstant på at placere mest mulig beslutningstagning hos beboerne, eller de, som er tættest på dem.
  9. At skabe ligeværdige, hjertevarme Eden Alternative levesteder, som er centreret om de enkelte beboere, er en evig proces, da menneskets vækst fortsætter hele livet igennem.
  10. En klog og engageret ledelse er hjerteblodet i kampen for at overvinde de tre plager og fremme trivsel og velvære. Intet kan erstatte denne ledelse.

 

Copyright © 2001 William H. Thomas, M.D.
Eden Denmark, maj 2021