Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

Eden at Home

Erfaringerne i USA, med at af institutionalisere hverdagslivet i plejehjemmene ved hjælp af Eden Alternative Filosofien, inspirerede til at bringe denne i anvendelse i hjemmeplejeregi også. Borgere, som modtager hjemmehjælp og pleje, har nemlig oplevet, at livet kan blive institutionaliseret i ens eget hjem, når behovet for omsorg og bistand stiger.

Erfaringerne i USA har ledt til et målrettet uddannelsesforløb for ledere og medarbejdere indenfor hjemmeplejeområdet.
Denne måde at gennemføre undervisning og træning på af både medarbejdere, borgere, familiemedlemmer samt øvrigt netværk omkring den enkelte, er sidenhen afprøvet fra 2010-2011 i østrigsk regi i Wien.
Find en dansk oversættelse af rapporten fra projektet i Wien her.

Vi forsøgte efterfølgende at udbygge dette projekt til et europæiske projekt, men lykkedes ikke med EU-midler at få et sådant startet, trods interesserede lande/kommuner, inkl. fra Danmark.

I Norge afprøvede to kommuner fra 2010 til 2011 at bringe filosofien ud i hjemmeplejeregi, samtidig med at den blev bragt i anvendelse for at eliminere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed i plejecentrene. Find rapporten her

Eden at Home i Danmark:

I 2014 startede vi et pilotforløb med et mindre tilknyttet kontrol forløb.
Pilot-forløbet blev fulgt af en følgegruppe med repræsentanter fra flere kommuner, samt Eden Mentorer.

Grundet organisationsændringer blev implementeringen af den gennemførte undervisning sat i bero. Pilotforløbet blev derfor ikke afsluttet.