Eden Denmark

Sådan startede vi

Starten

I november 2004 afholdtes det første Eden Alternative kursus i Danmark foranlediget af Jane Verity fra Dementia Care International i Australien, og med Eden Alternative ophavsmanden Dr. Bill Thomas fra Eden Home Office, USA som underviser.

To af de nuværende landskoordinatorer (Aase Porsmose og Karin Dahl) deltog i dette første kursus og var ligeledes meget engagerede i den arbejdende Eden-bestyrelse (praktisk forankret i LederForum), som blev nedsat i forlængelse af dette kursus med henblik på at sikre filosofiens indførelse i Danmark.

Fra 2005 og til slutningen af 2008 varetog Jane Verity, i et tæt samarbejde med uddannelsesafdelingen i LederForum og den daværende arbejdende Eden-bestyrelse, de udbudte Eden Alternative kurser i Danmark.

Kvalitetsudviklingsprojekt

Samtidig gennemførte Karin Dahl og Aase Porsmose, i samarbejde med Ole Holst og de kommunale plejecentre i Herlev, Assens og Aabenraa Kommuner, projektet “Kvalitetsudvikling på danske plejehjem – nye strategier 2007-2009”. Projektet blev finansieret af det daværende Velfærdsministeries Ældrepulje, og filosofien og de ti principper blev anvendt og afprøvet i 26 plejehjem.

Da kvalitetsudviklingsprojektet viste, at filosofien er anvendelig også i den danske pleje- og omsorgskultur valgte de to at sige ja, da de, af både Jane Verity og den daværende europæiske Eden Mentor Christine Merzeder (Christa Monkhouse), blev anbefalet som Eden Alternative koordinatorer i Danmark. De valgte sammen at ansøge Eden Alternative Home Office i USA om koordinatorfunktionen.

De blev godkendt, og etablerede sammen Eden Denmark I/S den 15. november 2008.

Dette undervisningsfirma blev d. 19/6 – 2022 ændret til Eden Denmark ApS, da vi havde budt en 3. partner, nemlig Laila Mohrsen Busted velkommen i firmaet, og som sådan fungerer vi nu.

Den tidligere arbejdende Eden-bestyrelse

Bestyrelsen var nedsat fra 2004 til slutningen af 2008, og havde bl.a. repræsentanter fra LederForum og Eden uddannede ledere fra flere plejecentre. Derved blev forankringen af filosofien sikret i Danmark.

Nedenstående et billede af de medlemmer, der var i den arbejdende Eden-bestyrelse ved udgangen af 2008:

sidste_Eden_bestyrelse_08

Bagerst:

Randi Steen (fhv. funktionsleder i Herlev og Eden Mentor fra 2008-2011), Anne Juul Sørensen (viceområdechef, Aarhus Kommune og Eden Mentor fra 2009), Karin Dahl (fhv. demenskoordinator i Frederiksborg Amt og projektleder), Jane Verity (CEO Dementia Care International), Aase Porsmose (fhv. underviser på Sosu Syd og projektleder) og Birte Schelde (demensfaglig leder i Vejle).

Forrest:

Erik Lehm (fhv. formand for LederForum), Anette Mathiassen (fhv. uddannelseskoordinator i LederForum) og Ingelis Sander (fhv. uddannelseschef i LederForum).