Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

EDEN Registrering i Lind plejecenter

D. 6. juni blev plejecentret i Lind registreret, under en dejlig fest i den nye have som er blevet opbygget over tid. Fejringen faldt sammen med årets sommerfest og blev trods det lidt kølige sommervejr velbesøgt.

Du kan her se en kort film på TVMIdtVest´s egen hjemmeside, som siden Lind Plejecenters fejring er blevet optaget i Plejehjemmet.

Nedenfor kan du læse den tale, som leder Gundi Halfmann holdt. Den beskriver så fint, den proces hele huset har været igennem i årene frem til denne festdag.

Velkommen til jer alle sammen til denne, for os store dag, som vi har arbejdet på i 4 år – nemlig at blive et registeret Eden hjem.

Velkommen til dig Anne Marie Søe – socialudvalgsformand. Vi er glade for at du er med her i dag og vil dele glæden med os.

Velkommen til Asbjørn Frank – Vennekredsens formand, alle vores frivillige, Belinda og børnene fra Lind Skole.

Velkommen till vores orkester – Palmehave orkesteret.

Velkommen til vores Eden koordinatorer, som har guidet os igennem rejsen hertil, Aase Porsmose og Karin Dahl.

Og en særlig velkommen til alle jer som det hele handler om, nemlig vores beboere, familier og personalet.

Rejsen hertil begyndte den 1. maj 2013.

Vi fik et hus til rådighed, vores plejecenter. Et hus er en fysisk ramme, og hvad huset skulle indeholde var vores opgave.

Et hjem skaber man over tid, hvor den fysiske genstand skal smelte sammen med vores følelser, med os, så vi bliver et.”
Mark Vacher, 2010

Vi ville skabe et hjem, hvor hjertevarmen skulle være det centrale.

Vi skulle hurtig begynde med denne rejse, for at vi kunne opbygge den kultur vi gerne vil have på dette sted. Når vi bevæger os i samme retning og mod fælles mål, går det hurtigere og lettere, fordi man på rejsen bliver hjulpet af hinandens viden og færdigheder.

Vi har fra begyndelsen arbejdet med et tydeligt værdigrundlag, som sætter retningslinjerne for huset her. Retningslinjer der giver mening for de beboere som valgte at bo her og samtidig er en arbejdsplads for mange medarbejdere.

Vi har en Vision:

Vi er et åben plejecenter, og er en del af lokal befolkningen, hvor vi inviterer mennesker i byen indenfor.

Vores Mission er:

Vi er et attraktivt valg indenfor ældreplejen, vi griber den enkeltes ønsker, hvor hjemligheden og udelivet er vigtige værdier.

 

Trivsel og tryghed er i fokus i dette hjem for beboerne og medarbejderne. Her leves et værdigt og meningsfyldt liv til det sidste, vi er modige, og vi tør at satse. Vi vægter de gode oplevelser højt.

Et godt, trygt, varmt og oplevelsesrigt sted for de mennesker som vælger at bo her, en arbejdsplads for personalet hvor man møder op med glæde, begejstring og varme, for at udfylde de opgaver som der er, i forhold til kerneopgaven.

Og det er her Eden kommer ind i billedet

Hvad betyder Eden?
Det er en filosofi som passer ind i vores tangegang, – en tryg have med en mangfoldighed af liv, som understøtter relationer med en personcentreret tilgang.

Det betyder også at have fokus på oplevelser, mærke trivsel og velvære ved at sikre et liv, der er værd at leve – at der er en grund til at stå ud af sengen om morgenen, og at beboere, familier og medarbejder kan vokse og trives sammen.
Eden handler om at eliminere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Kuren mod disse tre plager i alderdommen er kærlige relationer fra omgivelserne og personalet.
At gå fra institutionstankegang til et hjem. Vi skal blandt andet være meget opmærksomme på det sprog vi bruger i vores dagligdagen.

Over halvdelen af vores medarbejder har gennemgået en uddannelse i Eden tankegangen og har arbejdet med begreberne medindflydelse, nærvær, kærlighed, fællesskab, den gode atmosfære, hjerterum, samvær, med dyr og børn, selvbestemmelse og de fysiske rammer, indflydelse og ansvar.

Jeg kan se og høre at vi foreløbig er lykkedes godt med det.
Og igennem en brugerundersøgelse, sagt på Eden sproget – en varme-undersøgelse, hvor deltagerne var, beboerne, familien og medarbejder – viste det sig, at vi på vores rejse, er på den rette vej.

Det glæder mig når beboerne siger vi har det godt og fint her, viser glæde og genkendelighed i deres liv i forhold til selvbestemmelse.

Når I som familie kommer med smil, gode idéer og den gode dialog så lykkes samspilsprocesser og derved kommer beslutninger og gøremål tættere på beboerne. Det er nemlig beboernes ønsker og behov som bestemmer hverdagen.

Ligeledes gælder det mig, når medarbejderne kommer med udsagn som  ”jeg er glad for at være her”, ”jeg kan være mig selv når jeg er på arbejde” eller når en medarbejder søger en kulturpris fordi hun mener at hun har den bedste arbejdsplads. Så hænger det sammen, og her kan jeg se, hvordan vi har taget Eden-filosofien til os og hvor meget denne rejse betyder for os.

Vores hus summer af liv, vi har bla. opbygget et værdifuldt samarbejde med elever fra Lind skole, som hver uge kommer og besøger beboerne, og hvor der skabes gensidige relationer mellem generationer. Trætte øjne kommer til at skinne og et barn som ellers godt kan føle sig lidt utryg, oplever både glæde og tryghed i samværet med beboerne.

Medarbejdere tager deres børn og hunde med på arbejde.

Besøgende som kommer i huset melder ofte tilbage til mig, ”hvor er I imødekommende, og ”at der er en god energi i huset”.

Vi har igennem vores rejse gennemgået nødvendige ændringer, rammer er blevet lavet sådan at vi kan sige, vi har fået en oase, hvor der er mangfoldighed af muligheder.

Alt hvad der er i haven og huset er design af samskabelsesprocesser med fokus på relationerne.

Vi har et hjem hvor vi smelter sammen med vores følelser og hvor vi med vores hjerte kan sige velkommen til alle.

Her er et godt sted at bo, være og komme, samt at arbejde.

Til slut tak til alle – som har støttet os i at nå så langt.

Tak til Det politiske udvalg og chefer, direktør, Seniorråd, Ældreråd, og alle vores frivillige.

Tak til Gitte Rasmussen, fordi du tror på os.

En særlig tak Til Aase Porsmose og Karin Dahl fra Eden Alternative Denmark. I er nogle gode guider og hjælper os med at holde fast og bliver ved at være rejseledere på denne her rejse.
For rejsen ender jo ikke her, men er et fortløbende projekt.

Tak til familien, personalet og beboerne, og en tak til gruppelederne som støtter og holder fast i Eden tankegangen.

Og så til dig Aase Jonassen, som har været primus motor i denne proces….. Det har været dét mål som du har set frem til, og overbevist mig om, så det blev et fælles mål for hele huset.
Du har arbejdet hårdt for at vi i dag får vores Eden-registrering. Du har arbejdet med milepælen og været standhaftig. Og har opfordret os til at blive ved og ved. Tak, fordi du tog os med på rejsen!

Og til sidst tak til Jan – vores tekniskservise medarbejder – som har lavet et kæmpe stykke arbejde så alting kan lykkes. Hvad skulle vi gøre uden dig? Tak Jan.