Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

Første Eden Alternative kursus i bofællesskab for yngre voksne med udviklingshæmning

I uge10 fandt det første Eden Alternative kursus sted i et bofællesskab for yngre voksne mennesker med udviklingshæmning. Danske Diakonhjems nyetablerede Bofællesskab Fjordbo i Gråsten har inddraget filosofien som en del af sit arbejds- og værdigrundlag.

Det blev en spændende uge, hvor vi fik belyst hvordan filosofien også indenfor dette, hovedsageligt pædagogiske område, kan sikre en tryg hverdag med trivsel og vækst for alle, som lever, arbejder og kommer i Fjordbo.

Vi oplevede, hvordan filosofi og metode også for de pædagogisk uddannede medarbejdere gav mening og førte til en oplevelse af, at nu hænger den samlede tilgang sammen og kan lede til fokus på både den tværfaglige og medmenneskelige side i relationerne.
Vi glæder os rigtig meget til at følge Fjordbos udvikling.