Hvorfor deltager vi?

Eden Denmark deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi vi ønsker at bidrage til den fælles indsats med at få reduceret ensomheden – for vores vedkommende også blandt vore ældste.

I fællesskab med de plejehjem, vi samarbejder med, sætter vi yderligere fokus på vigtigheden af det meningsfulde hverdagsliv. Her er opbygning af nye relationer (når de tidligere falder bort) for personer i den sene ende af livet særdeles vigtig, også på tværs af generationer og i forhold til kæledyr.

En styrkelse af fælles måltider samt madlavning og andre af hverdagens gøremål i fællesskab er i fokus …

Hvordan gør vi det?

Vi underviser ledere og medarbejdere, som arbejder i institutionsdrevne boliger, i en hverdagslivsfilosofi og kulturtransformationsmetode kaldet The Eden Alternative. Inkluderet er 10 principper, der anvendes som ”opskrift” på den innovative forandringsproces organisationen og dens ansatte skal igennem, for at kunne fjerne den institutionskultur, som er med til at øge ensomheden, kedsomheden og hjælpeløsheden blandt beboerne.
På den måde har vi gennem flere år arbejdet med at reducere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed i omsorgs- og plejeboliger samt i de første hjemmeplejeorganisationer.

Mange steder lever beboere et rigtig godt liv, og holdningerne til, hvad der skal være mulighed for af indhold i hverdagen, er heldigvis ved at ændre sig. Men ét er holdninger, noget andet de tilknyttede handlinger. De er ofte længe om at ændre sig – arbejdsrutiner og rytmer er meget svære at forandre.

Vores erfaringer er, at tingenes tilstand og forskellige gode tiltag i kommunerne ikke af sig selv leder til, at institutionskulturen ændres. Der skal en konstant målrettet indsats til over år, for bæredygtigt at få forandret kulturen.

Vi kontaktes derfor om behov for at lære den til filosofien knyttede metode, så den pågældende organisation kan fortsætte med at fremtidssikre sin indsats mod ensomheden blandt de skrøbeligste borgere.

Link til hjemmesiden modensomhed.dk

logo-v2