Eden Alternative

Inspiration til fremtidens omsorg og pleje

 

Skal hverdagslivet blive værd at leve for alle, er det vigtigt at forholde sig til, hvordan det bedst leves, for både den enkelte og i fællesskaberne.

Vi kommer meget gerne og fortæller om Eden Alternative Filosofien og de erfaringer, der er gjort med forandringsprocesserne, både i Danmark og internationalt.

Typer af præsentationer


 

Indlæg:

Vi kan give kortere eller længere indlæg, som en del af møder eller større dagsarrangementer.

Foredrag & workshop:

Et typisk arrangement med os varer mellem 3 og 4 timer. Herunder gives en inspirerende lyn-introduktion til Eden Alternative Filosofien, hvor dennes sammenhæng med rehabilitering, arbejdsmiljø, trivsel og velvære belyses. Derefter åbnes op for drøftelser og småøvelser (enten fælles eller i grupper). Disse relateres til deltagernes hverdag, og som afslutning kan der samles op på fremkomne forslag og idéer.


 

Målgrupper:

Eden Denmarks foredrag og undervisning er som udgangspunkt målrettet alle der er involverede i en institutionspræget hverdag. Vi har aktuelt flest ledere og medarbejdere fra plejehjem som deltagere, men er også begyndt at have både frivillige, familiemedlemmer og ældrerådsmedlemmer med, da behovet for at vide noget om denne kulturforandring er stigende uanset hvem man er.
Vi har også undervist i flere, og samarbejder nu med et bosted, hvor der bor 16 voksne med nedsat funktionsevne tilknyttet det socialpædagogiske område.

Så har du behov for at få et foredrag eller at vi sammen arrangerer en workshop, som kan sætte gang i overvejelserne om hvad der gør livet værd at leve,  så kontakt os endelig.

 


Vil I gerne afholde et arrangement?

Kontakt os og fortæl om det arrangement I ønsker at afholde. Sammen vil vi derefter kunne tilpasse vores præsentation til jeres arrangement.