Eden Alternative

Inspiration til fremtidens omsorg og pleje

 

Vi kommer gerne og fortæller om Eden Alternative Filosofien og de erfaringer, der er gjort med forandringsprocesserne, både i Danmark og internationalt.

Eden Alternative tilgangen understøtter fuldstændig Ældrekommissionens anbefalinger i rapporten “Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem” fra februar 2012 og Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger i rapporten ”Fremtidens hjemmehjælp – ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats” fra juli 2013. Understøtter punkterne i Værdighedspolitikken fra 2016.

Typer af præsentationer


 

Indlæg:

Vi kan give kortere eller længere indlæg, som en del af møder eller større dagsarrangementer.

Foredrag & workshop:

Et typisk arrangement med os varer mellem 3 og 4 timer. Herunder gives en inspirerende lyn-introduktion til Eden Alternative Filosofien, hvor dennes sammenhæng med rehabilitering, arbejdsmiljø, trivsel og velvære belyses. Derefter åbnes op for drøftelser og småøvelser (enten fælles eller i grupper). Disse relateres til deltagernes hverdag, og som afslutning kan der samles op på fremkomne forslag og idéer.


 

Målgrupper:

Eden Denmarks foredrag og undervisning er som udgangspunkt målrettet alle der er involverede i plejehjemshverdagen. Vi har aktuelt flest ledere og medarbejdere som deltagere, men er også begyndt at have både frivillige, familiemedlemmer og ældrerådsmedlemmer med, da behovet for at vide noget om denne kulturforandring er stigende også i disse grupper.

Skal hverdagslivet blive værd at leve for alle, er det vigtigt at forholde sig til, hvordan det bedst leves for både den enkelte og også for de fællesskaber, som plejehjemmene jo er. Har du behov for at få arrangeret en temadag, som er målrettet jeres tilknyttede grupper, så kontakt os endelig.

 


Vil I gerne afholde et arrangement?

Kontakt os og fortæl om det arrangement I ønsker at afholde. Sammen vil vi derefter kunne tilpasse vores præsentation til jeres arrangement.