Forskning og Eden Alternative

Der er fortsat mange uudforskede områder inden for disse omfattende kulturforandringsprocesser, som trænger til at blive dokumenteret og efterforsket.

Så har du som forsker lyst til at være med til at belyse effekterne af Eden Alternative forandringsprocesserne, så er du meget velkommen til at henvende dig til landskoordinatorerne.
Det vil være muligt at sparre og dele erfaringer og resultater med den internationale Eden Alternative Research Committee.

Om muligheden for europæisk forskning om social kapital

Siden det første pilot projekt omkring social kapital og Eden Alternative blev gennemført i Wien i 2008-2009, har der i den internationale Eden Alternative organisation været et ønske om, at andre kan gentage samme projekt for at underbygge dets fund.

Vigtigheden i at få den sociale, energimæssige gevinst yderligere dokumenteret, hænger bl.a. sammen med den demografiske udvikling. Aldersfordelingen i samfundet forandrer sig i disse årtier. Det medfører mange nye udfordringer. Den gruppe af ældre, der får samfundsmæssig økonomisk betydning, er på samme tid personer med købekraft, men er også, pga. den stigende andel ældre i befolkningen, forventeligt en voksende gruppe af personer med behov for omsorg, pleje og behandling.
Og det er i denne sammenhæng, at man ofte overser de ideelle, værdifulde roller ældre, med deres fortsatte ressourcer, har.

Det Eden Alternative kan bidrage med er, som metode, at synliggøre social kapital i ældrepleje og omsorg og behovet herfor i samfundet. Samtidig forpligter organisationen sig til, med Eden Alternative Filosofien som afsæt, at fremme trivsel og velvære.

Den medicinsk og teknisk fokuserede styrings- og omsorgsmodel erstattes med én, som er forankret i relationer samt optimal selvbestemmelse i eget liv – et paradigmeskifte i institutioner og i de tilknyttede private og offentlige liv, med fokus på både det personlige velvære samt trivslen for de ældre og for medarbejderne.

Det vil således være af stor værdi, at få belyst effekterne af dette paradigmeskifte yderligere. Desuden vil det være samfundsmæssigt givende at kombinere en sådan forskning med belysning også af økonomiske konsekvenser.