Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

Bachelorprojekt – Fysioterapeutisk arbejde med Eden på et plejecenter

“Det´ det i hverdagen der batter”

Martine Kjerulf Narum, Mia Astrup Nielsen og Niels Kristian Kristiansen har sammen gennemført dette professionsbachelor- projekt, som forsøger at belyse de rammer, som kan påvirke fysioterapeutens arbejde på et plejecenter, der arbejder med Eden Filosofien. Via inddragelse af relevant teori argumenteres der for hvorledes Eden Filosofien kan kobles sammen med fysioterapeutens intervention, så det er meningsfuldt for beboeren.  De har studeret på Via University College, fysioterapeutuddannelsen i Århus.

Projektet er gennemført som et kvalitativt case-studie i et plejecenter. Den fastansatte fysioterapeut interviewes, ligesom lederen og kommunens berørte visitator.

Resultatet af projektet viser, at fysioterapeuten har frie rammer fra ledelsens side, men er pålagt at søge visitation for hver gang denne vil igangsætte et træningsforløb. Konklusionen er blevet, at “fysioterapeutens frie rammer giver mulighed for individuelt, hurtigt igangsættende, meningsfuld fysioterapi på beboernes præmisser. I interventionen med beboerne inddrages have, dyr, børn og andre elementer beboerne kan relatere til, for at træningen skal give mening for beboerne. Visitationen fungerer som en kvalitetssikring, men kan grundet lang ventetid på svar, i værste fald, øge risikoen for fald i beboerens funktionsniveau”.

Find linket til deres bachelorprojekt her, via UC viden.

Vil du i kontakt med gruppen kan du kontakte Martine Kjerulf Narum via mail.