Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

Generationskonference september 2012

 

I forbindelse med det europæiske år for “Aktiv aldring og solidaritet mellem generationer” søgte vi de tilknyttede puljemidler sammen med journalist Ulla Skovsbøl. Midlerne blev bevilget og konferencen blev planlagt, afholdt og evalueret med meget fine tilbagemeldinger. Der deltog ca 150 personer, en fin blanding af frivillige, fagpersoner og repræsentanter fra flere generationer, i en meget spændende dag på Brogården i Strib ved Middelfart.

Se hjemmesiden for konferencen hos journalist Ulla Skovsbøl her


Programmet:

Asger Baunsbak-Jensen påpegede i sin åbning af dagen, at det skal være et bevidst valg hos den enkelte, hvis det skal lykkes at bevare relationer til alle generationer hele livet. Som erfaren, ældre politiker knytter han på eget initiativ bånd til de nyvalgte. og de yngre møder han i øjenhøjde!

Anne Leonora Blaakilde beskrev for os hvordan hun som ældreforsker, med afsæt i at vi lever alt for aldersopdelt og med for stort fokus på arbejde og penge, skal imødegå fordomme om aldring og gamle mennesker ved at tænke vigtigheden af alle aldersgrupper sammen i et fællesskab hvorved alle kommer til at bidrager til sammenhængskraften i samfundet.

Astrid Posmose-Overgaard og Tina Rassing fortalte hvordan de som efterskolelærere arbejder poetisk sammmen med deres elever om alle livets stadier.

Læs eksempler på deres digte her

Socialstyrelsen efterflyste i deres stand på dagen ressourcestærke ældre som Bedstevenner, ud fra et igangsætningsprojekt de har gennemført sammen med Dansk folkehjælp og Børns Voksenvenner.

FAFE er en forening for studerende på ergoterapeutuddannelsen i Århus, hvorigennem unge hjælper plejehjemsbeboere til gode oplevelser i byens kulturliv. De fortalte om deres erfaringer i en stand.

Cirkus Bella Donna fortæller godnathistorier for alle aldre i Hylletoftecentret i Faxeladeplads, og de delte ud af deres erfaringer under konferencen, via en stand.

Eden Denmark viste og fortalte i vores stand om hvorledes denne filosofi bidrager til at der knyttes bånd på tværs af generationer.

Erindringsfabrikken fortalte i deres stand og demonstrerede i Brogårdens lokaler dagen igennem, hvordan de kan hjælpe gamle med at gøre deres livsfortællinger vedkommende for børn.

Annemarie Zacho-Broe, kontorchef i Århus Kommune, fortalte om hvordan man i Århus har lavet en strategi for at der skabes brobygning på tværs af generationer. De forskellige forvaltninger blev i 2012 pålagt at samarbejde om at bygge broer på tværs af generationerne.

Lars Bo Sørensen fra det sidenhen Eden Alternative registrerede “Levehjem” Bjergbyparken i Slots Bjergby ved Slagelse, fortalte om visionen om at omskabe plejecentret til et sted hvor alle i lokalsamfundet er velkomne til at bridrage til hverdagslivet.

Annie Toft har sammen med en frivillig Røde Kors gruppe af kvinder, gjort en stor indsats for at hjælpe unge mødre med at komme videre i livet sammen med deres barn. Hun fortalte levende om det fællesskab der opstår mellem alle i gruppen og hjælper de unge mødre med selvværd og det at komme videre i livet ud fra den enkeltes ønsker.

Ulla Skovsbøl, journalist, inspirerede til eftertanker ovenpå dagen om hvorledes den enkelte kan bidrage til mulighederne for at være på tværs af generationer på forskellige måder. Du kan læse flere af hendes indlæg og artikler på hendes hjemmeside.

Kolonihavefilosof Bo Rasmussen sluttede dagens mundtlige bidrag af ved at fortælle om sin kolonihavefilosofi. Bo Rasmussen pointerer i sin bog af samme navn, hvorledes livet i de danske kolonihaveforeninger kan være inspiration til hvordan vi kan få mere generations-tværgående indhold ind i vore hverdage igen.

Dagen blev på fornemste og hyggeligste vis afsluttet af Assens Harmoniorkester som på daværende tidspunkt havde medlemmer mellem 17 og 88 år.

Vi er med en sådan dags viden- og erfaringsudvekslinger fortsat af den overbevisning, at vi som samfund er nødt til at få bygget mange givende og meningsfulde broer, generationerne imellem, så vi håber udviklingen af og dialoger om et sådan udviklingsarbejde vil fortætte.