Social Kapital – BOAS – projekt fra Wien, Østrig 2008/2009

Se resuméet af evalueringen af det første pilot projekt, som prof. Dipl. Ing Ernst Gehmacher har gennemført i samarbejde med Eden Instituttet i Wien og Boas instituttet. Via pilot projektet fremkommer resultater, der underbygger de overbevisninger som er indlejret i Eden Alternative Filosofien om relationers betydning for beboere i et plejehjem. Nære relationer til både […]

Opsamlede internationale resultater

Du kan få et overblik over internationale (engelsk-sprogede) resultater af de mange forskellige Eden Alternative forankrede forandringsprocesser, via den amerikanske hjemmeside: Research and Data.  

Eden at Home

Erfaringerne i USA, med at af institutionalisere hverdagslivet i plejehjemmene ved hjælp af Eden Alternative Filosofien, inspirerede til at bringe denne i anvendelse i hjemmeplejeregi også. Borgere, som modtager hjemmehjælp og pleje, har nemlig oplevet, at livet kan blive institutionaliseret i ens eget hjem, når behovet for omsorg og bistand stiger. Erfaringerne i USA har […]