Eden Denmark

Grundlæggende kursus

Eden Alternative 3-dages certificerende grunduddannelse:

Næste åbne kursus finder sted på Brogården i Strib, fra d.  14. -16. marts 2022.

Tilmelding til grunduddannelse

 Tilmeldingsfrist 17. januar 2022.

Hjemkøb (med eller uden overnatning):
Vi afholder også hjemkøbskurser, præcis hvor og hvornår du ønsker det skal foregå.

Kontakt os for priser og et tilbud.

Indhold:

Dette kursus er den første, nødvendige uddannelse, især for ledere og medarbejdere, for at kunne starte en Eden Alternative baseret kulturtransformation fra institution til hjem.

At få forståelse for, og erkende sin egen rolles betydning i beboernes hverdagsliv, er et vigtigt udgangspunkt for at lokalt ønskede forandringer reelt kan gennemføres. I løbet af undervisningen gennemgår vi derfor:

  1. Hvorfor de tre unødvendige omsorgsplager, ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed, opstår og må bekæmpes.
  2. Hvordan hverdagslivet kan fyldes med trivsel og give et værdigt, meningsfuldt indhold for alle.
  3. Hvad Eden Alternatives 10 procesprincipper støtter og vejleder i, under denne fælles forandringsproces.

Deltagerne undervises i og debatterer, hvorledes det kan lade sige gøre at skabe balance mellem både den nødvendige faglighed og den betydningsfulde individuelle deltagelse i det helt almindelige hverdagsliv.

Udbytte:

Deltagerne lærer en metode til at skabe et på samme tid ønsket og genkendeligt hverdagsliv, samtidig med at den nødvendige, individuelt målrettede faglighed fastholdes.
Via denne metode forsynes de med værktøjer til at ændre en institutionspræget, styrende kultur, til en tryg og vedkommende kultur, hvor ligeværdige relationer og samarbejde mellem beboere, familier og medarbejdere er omdrejningspunktet.
Deltagerne bliver bevidste om egen og organisationens indflydelse på beboernes trivsel i hverdagen, så institutions-faldgruber opdages og kan fjernes over tid. Derved skabes mulighederne for reelt at sætte beboeren i centrum – så person- og relations centrering ikke kun er noget der tales om, men rent faktisk udmøntes i praksis. Under kurset sættes der gang i den nødvendige personlige forandringsproces, forud for at den enkelte kan bidrage til de fælles forandringer.

Praktiske informationer til en succesfuld kulturtransformation:

Ønsker du flere konkrete og praktiske informationer om vejen til at gennemføre en Eden kulturtransformation, og om de supplerende muligheder for støtte og viden-tilførsel undervejs, så læs mere hér om hvordan man kommer igang.
Du kan også kontakt os nedenfor, for at få uddybet jeres lokale muligheder for et skræddersyet forløb.

Jeg vil gerne vide mere