Eden Denmark

Grundlæggende kursus

Eden Alternative 3-dages certificerende grunduddannelse:

Dette kursus er den første, nødvendige uddannelse, især for ledere og medarbejdere, for at kunne starte en Eden Alternative baseret kulturforandringsproces.

Indhold:

At få forståelse for og erkende sin egen rolles betydning i beboernes hverdagsliv er et vigtigt udgangspunkt for, at lokalt ønskede forandringer reelt kan gennemføres efterfølgende. I løbet af undervisningen gennemgår vi derfor:

  1. Hvorfor de tre unødvendige omsorgsplager, ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed, opstår og må bekæmpes.
  2. Hvordan hverdagslivet kan fyldes med trivsel og få et værdigt, meningsfuldt indhold for alle.
  3. Hvad Eden Alternatives 10 procesprincipper støtter og vejleder i under denne fælles forandringsproces.

 

Deltagerne undervises i og debatterer, hvorledes det kan lade sige gøre at skabe balance mellem både den nødvendige faglighed og den betydningsfulde individuelle deltagelse i det helt almindelige hverdagsliv.

Udbytte:

Deltagerne lærer en metode til at skabe et på samme tid ønsket og genkendeligt hverdagsliv, samtidig med at den nødvendige, individuelt målrettede faglighed fastholdes.
Via denne metode forsynes de med værktøjer til at ændre en institutionspræget, styrende kultur, til en tryg og vedkommende kultur, hvor ligeværdige relationer og samarbejde mellem beboere, familier og medarbejdere er omdrejningspunktet.
Deltagerne bliver bevidste om egen og organisationens indflydelse på beboernes trivsel i hverdagen, så institutions-faldgruber opdages og kan fjernes over tid. Derved skabes mulighederne for reelt at sætte beboeren i centrum – så person- og relations centrering ikke kun er noget der tales om, men rent faktisk udmøntes i praksis. Under kurset sættes der gang i den nødvendige personlige forandringsproces, forud for at den enkelte kan bidrage til de fælles forandringer.

Praktiske informationer:

Ønsker du flere konkrete og praktiske informationer så læs mere her om hvordan man kommer igang og kontakt os.


Efterårets åbne kursus finder sted på Brogården i Strib, fra d.  11.-13. november 2019.

Tilmelding til grunduddannelse

Jeg vil gerne vide mere