Registeroplysninger:

Registreringsdato: 01. februar 2012

Organisation: Højagercentret, Jelling, Vejle Kommune.

Hjemmeside: Højagercentrets hjemmeside på Vejle Kommunes hjemmeside.

Leder: Konstitueret centerleder Anne Dorte Madsen

Eden gruppe: Tina, Anni, Bettina og leder Anne Dorte

Adresse: Ringvejen 1, 7300 Jelling.

Telefon: +45 76 81 69 00

E-mail til leder: ADOMA@vejle.dk

hojagercenter