Vejle Kommune, Jelling

Højagercentret

Registeroplysninger:

Registreringsdato: 01. februar 2012

Organisation: Højagercentret, Jelling, Vejle Kommune

Hjemmeside: Vejle Kommunes hjemmeside på Højagercentrets hjemmeside

Leder: Centerleder Ida Fjendsbo Kornerup

Eden gruppe: Louise, Gala, Susan, Betina, Mette og leder Ida

Adresse: Ringvejen 1, 7300 Jelling

Telefon: +45 76 81 69 00

E-mail til leder: IDFKO@vejle.dk

hojagercenter