Vejle Kommune

Højagercentret Jelling

Registeroplysninger:

Registreringsdato: 01. februar 2012

Organisation: Højagercentret, Jelling, Vejle Kommune.

Hjemmeside: Højagercentrets hjemmeside på Vejle Kommunes hjemmeside.

Leder: Centerleder Carina Sarkkinen Jakobsen

Eden gruppe: Leder Carina, Anni, Bodil, Bettina og Susan.

Adresse: Ringvejen 1, 7300 Jelling.

Telefon: +45 76 81 69 00

E-mail til leder:  carja@vejle.dk

hojagercenter