Vejle Kommune

Højagercentret Jelling

Registeroplysninger:

Registreringsdato: 01. februar 2012

Organisation: Højagercentret, Jelling, Vejle Kommune.

Hjemmeside: Højagercentrets hjemmeside på Vejle Kommunes hjemmeside.

Leder: Centerleder Anna Laurberg

Eden gruppe: Leder Anna Laurberg, Anni, Bodil, Bettina og Susan.

Adresse: Ringvejen 1, 7300 Jelling.

Telefon: +45 76 81 69 00

E-mail til leder: ANLAU@vejle.dk

hojagercenter