Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

Til beboere og familier:

En hverdag hvor livet er værd at leve

Forestillingen om selv at skulle flytte ind i en plejebolig eller tanken om at skulle være med til at flytte et familiemedlem derhen, kan være forbundet med ængstelighed. For skrækhistorierne er mange om uværdig behandling og en hverdag, hvor beboerne føler sig mere som opbevaret gods, end som respekterede og værdifulde medmennesker. Men det kan også være en god oplevelse at bo i en plejebolig. Med Eden Alternative, forandrer og styrer man i fællesskab hverdagen, så livet kan leves meningsfyldt under de givne forudsætninger.

Til medarbejdere og ledere:

Tid til faglighed og bedre relationer øger arbejdsglæden og mindsker sygefraværet

Eden Alternative er en hjælp til at få det bedste frem i medarbejderne og i beboernes liv. Hverdagen bliver lettere og mere lige til, og den enkelte medarbejder udvikler sig både fagligt og menneskeligt. Samtidig opstår der et makkerskab med beboerne, der fjerner ”dem og os”-stemningen. Alt sammen faktorer der øger arbejdsglæden og mindsker sygefraværet hos den enkelte ansatte.

Til politikere og beslutningstagere:

Værdighed og arbejdsglæde i centrum uden økonomiske udfordringer

I et samfund med flere og flere ældre og behandlingskrævende borgere bliver ældreplejen en større og større post på budgetterne. Med The Eden Alternative kan I omforme hjælpen i plejeboliger og hjemmepleje, så den enkelte beboers værdighed og medarbejdernes arbejdsglæde er i centrum, indenfor de givne økonomiske rammer.