Eden Alternative

Fremtidens omsorg og pleje

Til medarbejdere og ledere:

Tid til faglighed og bedre relationer øger arbejdsglæden og mindsker sygefraværet

Fortsat fra forsiden:
Ledere og medarbejdere arbejder utrætteligt med at få hverdagen til at hænge sammen i Danmarks mange plejehjem og -boliger. De administrative krav til kvalitetssikring og dokumentation samtidig med stramme budgetter, kan være uforenelige med faglige ambitioner og et ønske om at skabe et værdigt hverdagsliv sammen med den enkelte beboer.

Det kan være svært at få startet de fornødne forandringsprocesser, der kan ændre den måde opgaverne bliver løst på. Ofte gør vi, som vi altid har gjort, fordi det føles ”sikkert”. Frygten for at komme i klemme mellem driftshensyn og faglige og menneskelige hensyn mindsker nemt arbejdsglæden, de faglige ambitioner og relationen til beboerne. Det kan skabe en ulidelig ”dem og os”-stemning for begge parter, der kan ende med at øge stressniveauet og sygefraværet for medarbejderne og være med til at fremkalde oplevelser af ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed blandt beboerne.

Gør livet værd at leve

Indførelsen af Eden Alternative kan blive det initiativ, der skaber en vedblivende og bæredygtig måde at få hverdagen til at hænge sammen på. The Eden Alternative® er en non-profit organisation med amerikanske rødder, der på trods af navnet ikke er under indflydelse af religiøse eller andre interesser. Eden Alternatives hovedformål er at forbedre trivslen og velværet hos beboerne og de ansatte, der drager omsorg for dem.

Ved at indføre Eden Alternatives 10 Grundprincipper får ledere og medarbejdere nye metoder til at sætte den enkelte beboers individuelle behov i centrum og skabe trivsel, så værdigheden bevares og hverdagen bliver mindre institutionaliseret.

Beboerne får øget selv- og medbestemmelse og mulighed for at deltage i hverdagens gøremål i det omfang, de kan. Det gør livet værd at leve for hver enkelt, fordi de er aktive og kan være med til at gøre en forskel i hverdagen – også selvom de har et stort plejebehov.

Ledere og ansatte i nye roller

Der skabes et nyt fællesskab mellem ledere, medarbejdere og beboere. De nye relationer øger denr gensidige forståelse for hinanden. ”Dem og os” bliver til en ”vi”-følelse, hvor alle tager medejerskab og ansvar for hverdagen. Samtidig bliver ledelsen mere synlig og deltagende i hverdagen.  Personalemødet foregår ikke længere nødvendigvis kun bag en lukket dør, men kan for eksempel udvikle sig til et husmøde, hvor alle kan være med. Både ansatte og beboere – og eventuelt også familier.

Alt i alt kommer hverdagen til at foregå i en meget mere behagelig atmosfære, og stressniveauet bliver lavere. Beboernes øgede deltagelse i hverdagen frigør ressourcer hos medarbejderne, så der også bliver plads til faglig sparring, når behovet opstår. Hver enkelt medarbejder får bedre mulighed for at udfolde og udfordre sine kompetencer.

Den positive spiral er i gang. Det bliver mere spændende at gå på arbejde – ikke kun fagligt, men også socialt. Arbejdsglæden øges, og sygefraværet mindskes. Livet bliver værd at leve for både beboere og ansatte.

En glæde at besøge

Den positive stemning og aktive atmosfære smitter også af på familien. De oplever en mere engageret mor, far eller bedsteforælder, der trives med hverdagslivet frem for at virke passiv, trist og ”opbevaret”.

Det bliver spændende og livsbekræftende at besøge sit familiemedlem og måske selv deltage i det hverdagsliv, man nu er en aktiv del af. Dialogen med og forståelsen for de ansatte kommer til at foregå på et andet plan end tidligere, så de ansatte ikke kun er nogle man taler med, når man har noget at udsætte på deres eller stedets behandling af familiemedlemmet.

Nemt at lære

Eden Alternative kan indføres i alle former for plejeboliger. Vores særlige tilgang til pleje og omsorg lever op til anbefalingerne i Ældrekommissionens rapport fra 2012, Hjemmehjælpskommissionens rapport fra 2013 samt Værdighedspolitikken fra 2016 og kan indføres hos jer gennem et efteruddannelsesforløb og med efterfølgende sparring og inspiration.

Vil I høre mere om Eden Alternative og hvordan I hos jer kan komme i gang med at indføre det, så kontakt os. Vi sidder klar til at hjælpe.