Eden Alternative

Fremtidens omsorg og pleje

Til beboere og familier:

En hverdag hvor livet er værd at leve

Fortsat fra forsiden:
Ængsteligheden kan bunde i fordomme om plejehjem. Udpensling i medierne om, hvorledes beboerne sidder inaktive hen, mens de ansatte farer rundt og prøver at passe dem så godt som muligt med den sparsomme tid, de har til hver enkelt beboer, er heller ikke befordrende. Kedelige dufte og manglende tid til nærvær, samlebåndsarbejde, uværdig behandling og fornedrende forhold er desværre også en del af disse forestillinger om et plejehjemsliv.

Men heldigvis findes der også utallige positive erfaringer fra varme og vedkommende steder, hvor medarbejdere og beboere trives.

Et godt alternativ

The Eden Alternative® er en non-profit organisation, som stammer fra USA. På trods af navnet er der ingen religiøse eller andre interesser, da organisationens hovedformål udelukkende er at forbedre trivslen og velværet hos beboerne og de ansatte, der drager omsorg for dem.

Som beboer i et Eden Alternative plejehjem er din trivsel og dine individuelle behov i centrum. Samtidig får du en hverdag, hvor livet kan leves. Du får mening og medindflydelse i dagligdagen, kan bidrage til fællesskabet, styre dit eget liv og beholde din værdighed, uanset om du har behov for lidt eller har brug for mere intens omsorg og pleje.

Et rigtigt hjem

Vælger du et plejehjem, der anvender Eden Alternatives 10 Grundprincipper, kommer du til et sted, der er et ægte hjem og et ægte fællesskab.

I et Eden Alternative plejehjem vil du opleve, at den ”dem og os”- følelse, der desværre kan opstå i mange plejehjem, er blevet til en ”vi”-følelse, hvor beboerne bliver inddraget i beslutningerne og planlægningen på lige fod med personalet.

Her kan du gøre din medbestemmelse gældende og får mulighed for at tage medejerskab og få medansvar for hverdagen. Som beboer bidrager du på forskellig måde i det omfang, det er muligt for dig. Det giver livet mening, og du oplever, at du gør nytte og at der er brug for dig.

Du vil kunne opleve at ting, der ikke tidligere var muligt, kan lade sig gøre. Samtidig prioriterer personalet mere tid sammen med den enkelte beboer og tør engagere sig. Stedet virker ikke koldt, klinisk og sterilt, men hjemligt, hyggeligt og personligt.

Fagligt kompetente medarbejdere du kan tale med

Eden Alternative kræver en høj grad af engagement og indlevelse hos medarbejderne. Man følger naturligvis lovgivning og retningslinjer, men er opmærksom på at gennemføre dokumentation og andre faglige gøremål på en måde, så det indgår naturligt i hverdagslivet. Derved får både ledelse og medarbejdere mere tid til omsorg og pleje, og den enkelte medarbejder oplever større respekt for den faglighed, vedkommende er i besiddelse af.

Medarbejderne får tid til faglig sparring, udvikler sig og formår at bringe både deres faglighed og deres personlighed i spil i dagligdagen sammen med beboere, familier og kolleger. Det øger arbejdsglæden hos de ansatte og mindsker sygefraværet, så hverdagen forbliver stabil og velkendt for beboerne.

Et hjem værd at besøge

Som beboer og familie kan man glæde sig over et plejehjem, der er værd at besøge og hvor man er velkommen.  Hverdagen er så aktiv som muligt og man kan være sammen med andre i det omfang, man ønsker det.

Det er et sted, der er værd at leve i, hvor man kan dyrke interesser, være med i hverdagens gøremål, hygge sig med børn, børnebørn og oldebørn, nyde have og planteliv og eventuelt have sit kæledyr med. Kort sagt et sted, hvor livet er værd at leve fyldt med håb for fremtiden.

Vil du vide mere om Eden Alternative

Vil du vide mere om Eden Alternative og hvor der findes et Eden Alternative plejehjem i nærheden af dig, så kontakt os. Læs også mere her på siden om, hvad Eden Alternative står for og hvad det er for 10 grundprincipper de plejehjem, som er i gang med vores særlige efteruddannelses- og forandringsforløb, arbejder efter.