Eden Alternative

Fremtidens omsorg og pleje

Til politikere og beslutningstagere:

Værdighed og arbejdsglæde i centrum uden økonomiske udfordringer

Fortsat fra forsiden:
The Eden Alternative® er en non-profit organisation med amerikanske rødder, der på trods af navnet ikke er under indflydelse af hverken religiøse eller andre interesser. Eden Alternatives hovedformål er at forbedre oplevelsen af trivsel og velvære hos vore beboere og de ansatte, der drager omsorg for dem. Dette sker ved at ændre omsorgs- og plejekulturen det sted, hvor de henholdsvis bor og arbejder, så følelser som ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed elimineres, og værdighed og arbejdsglæde forøges.

Det lyder som flere ressourcer og øgede udgifter – men Eden Alternative kræver ikke ekstra driftsøkonomi.

I stedet fokuseres der på at gøre livet værd at leve for de mennesker, der bor og arbejder i plejeboliger. Dette sker med de ressourcer, der skal være til stede, for at kunne opfylde givne   kvalitetsstandarder. Samtidig anerkendes beboerne ved, at de inddrages mere aktivt i hverdagens gøremål og beslutninger. Dette er også muligt i hjemmeplejeregi.

Gør livet værd at leve for beboerne

Gennem indførelsen og fastholdelsen af Eden Alternatives 10 Grundprincipper gøres livet leveværdigt for beboerne, uanset hvor stort plejebehov de måtte have. Medarbejdere og ledere sætter den enkelte beboer og dennes individuelle behov i centrum, så hver enkelt beboer bevarer sin værdighed og lever så normal en hverdag som muligt. Dette er hverdagsrehabilitering i praksis.

Plejeboligen udvikler sig til et personligt hjem for hver enkelt beboer i bofællesskabet, med selv- og medbestemmelse og deltagelse i hverdagens mange gøremål, i det omfang det er muligt. Derved har livet mening for de enkelte beboere, og de opdager, at de bidrager med noget til fællesskabet og får noget igen i form af det makkerskab, der opstår med personalet og andre beboere.

Gør livet værd at leve for de ansatte

Ledere, medarbejdere og beboere indgår sammen i et nyt team, hvor beboerne i højere grad får medansvar og medejerskab over hverdagen. Derved frigøres de mange skjulte ressourcer, der normalt bliver undertrykt af faste rutiner, bestemte tidsplaner samt økonomiske og strukturelle rammer. Det stiller nye krav til ledelse og medarbejdere, der relativt nemt kan læres og efterfølgende indarbejdes i hverdagen.

Der opstår der nye relationer på tværs af medarbejdere og beboere, så der skabes gensidig forståelse for hinanden. Medarbejderne ser beboerne mere som en ressource end en byrde. Det giver øget menneskelig værdighed for beboerne, og gør det muligt sammen at få klaret mere med de samme ressourcer. Derved undgår man ”dem og os”- tankegangen.

Det fører igen til færre sygedage for de ansatte og færre, der går ned med stress eller på anden måde bliver syge af deres arbejde. I stedet får de ansatte en hverdag i en mere behagelig atmosfære, hvor der er plads til faglig udvikling og mulighed for masser af ny gensidig inspiration.

Gør livet værd at leve for familierne

Familien til den enkelte beboer vil også opleve en mere positiv, aktiv og livlig atmosfære, hvor deres familiemedlem lever mere værdigt og aktivt. Måske genfinder de ligefrem den mening med livet, som mange mister under et langt sygdomsforløb eller som følge af den svækkelse og nedsatte funktionalitet, der kan følge med at blive ældre.

Kort sagt – den ændrede tilgang til mennesket smitter også af på relationen til familien. Samtidig kan familien glædes over, hvor meget deres familiemedlem trives og se frem til at besøge dem og deltage i hverdagslivet af lyst, frem for af pligt. Dette kan gøre, at beslutningen om at sende et skattet familiemedlem til et plejehjem føles mere rigtig.

Det koster kun uddannelse

Den eneste ekstraudgift ved indførelsen af Eden Alternative er den nødvendige efteruddannelse, lederne og medarbejderne skal gennemgå over tid, ligesom den daglige drift skal sikres mens andre er på kursus.
Udgifterne til uddannelse er dog minimale i forhold til den øgede livsglæde, den større arbejdsglæde, et faldende sygefravær, et godt renommé og de økonomiske gevinster, der fås opnås herved.
Det er muligt at søge kommunale kompetencemidler til uddannelsen.

Vær med til at gå forrest med denne nye tilgang til omsorg og pleje, som til fulde lever op til anbefalingerne i Ældrekommissionens rapport fra 2012, Hjemmehjælpskommissionens rapport fra 2013 og Værdighedspolitikken fra 2016.

Eden Alternative kan også anvendes i hjemmeplejen og i øvrige boformer – til glæde og gavn for medarbejdere, beboere og økonomien.

Kontakt os i dag og få mere at vide om, hvordan I kommer i gang.