Eden Denmark

Hvem er vi

Eden Denmark er en selvstændig undervisningsvirksomhed

Eden Denmark er en selvstændig dansk virksomhed.  Vi har licens til at undervise i lokalt forankrede Eden Alternative kulturændringsprocesser inden for omsorgs- og plejeområdet. Vores mål er: Liv værd at leve for alle, uanset alder, bolig og handicap. Med Eden Alternative Filosofien sikres yderligere en styrkelse af relationer og fællesskab i lokale organisationer og på tværs af disse.

Vi arbejder primært i Danmark, men også i de nordiske lande, som endnu ikke har deres egen landskoordinator, herunder Sverige, Norge og Finland. Vi har desuden et tæt samarbejde med vore europæiske samt øvrige internationale kolleger.

Eden Denmark består af 2 landskoordinatorer

Aase Porsmose

Aase Porsmose

Ergoterapeut siden 1973 med bred erfaring bl.a. fra somatik, arbejdsmiljø- børne- og handicapområdet. Desuden 20 års erfaring med undervisning i grunduddannelse, efteruddannelse og kurser på henholdsvis ergoterapeutskole og skole for social- og sundhedsuddannelse.

Mobil: (+45) 22 45 41 88
E-mail: kontakt@edendenmark.dk

Karin Dahl

Karin Dahl

Sygeplejerske siden 1981, med bred erfaring bl.a. fra somatik, psykiatri og hjemmesygepleje. Desuden 6 år som sygeplejefaglig leder samt 7 år som demens-koordinator i hhv. kommune og amt. Master i rehabilitering 2007.
Medlem af den internationale Eden Alternative bestyrelse.

Mobil: (+45) 40 55 46 50
E-mail: kontakt@edendenmark.dk

Vore mangeårige baggrunde inden for social- og sundhedssektoren og fra undervisningsområdet har givet os en god ballast for både forståelsen af Eden Alternative Filosofien, dens værktøjer samt undervisningen heri. Vi har begge beskæftiget os med Eden Alternative siden 2004 på forskellig vis og siden 2007 på fuld tid.

Hvad gør vi?

Vi underviser i at af-institutionalisere hverdagslivet for alle beboere og medarbejdere – pt. fortrinsvis i de danske plejehjem, men Eden Alternative konceptet er lige så anvendeligt i andre institutioner og i hjemmeplejeregi.

Udover at undervise, vejlede og støtte under forandringsprocesserne, fremmer vi kendskabet til filosofien via foredrag og temadage. Vi bidrager i den internationale Eden Alternative organisation med at indsamle erfarings- og, om muligt, evidensbaseret viden om de resultater, disse innovative processer fører med sig.

Det internationale materiale til kurserne og registreringen har landskoordinatorerne dels oversat og bearbejdet til dansk og dels nyudviklet.

Begge har vi endvidere afholdt foredrag, temadage og kurser mange forskellige steder, både nationalt og internationalt.
Underviserne har gennemført adskillige Eden Alternative kursus- og implementeringsforløb. Vi har desuden givet lokal processtøtte, ledersparring og vejledning, bl.a. i forbindelse med at blive et registreret Eden Alternative hjem.

Om underviserne siges bl.a.

Autentiske undervisere, der roses for deres meget store engagement og deres pædagogiske tilgang. Alle deltagere havde en fornemmelse af at blive set og hørt. “

”Super god afveksling i jeres oplæg. I er super gode til at supplere hinanden og afveksle jeres undervisning. ”

“Positive, engagerede, kompetente og velforberedte. Gav plads til alle og til spontane indslag. “

”Rigtig gode til at undervise og I har en god forståelse for os. ”

Nemme at forstå, ligeværdige. Glade og positive mennesker med gode fortæller-evner, inspirerende og humoristiske. “

Der er blevet fortalt og forklaret på en måde, der fanger min interesse. ”

Forstår at fange opmærksomheden og holde fokus på emnet. ”

”Inspirerende og engagerede. Har humor. Følger “den røde tråd”. I det hele taget dejlige at være sammen med. ”

“Engagerede, med et unikt ”fodslaw”. ”

Medlemsskaber m.m.

Ud over i sig selv at være en del af en international organisation, er Eden Denmark medlem af: