Eden Denmark

Hvem er vi

Eden Denmark er en selvstændig undervisningsvirksomhed

Eden Denmark er en selvstændig dansk virksomhed.  Vi har licens til at undervise i lokalt forankrede Eden Alternative kulturændringsprocesser inden for omsorgs- og plejeområdet.
Vores mål er: Liv værd at leve for alle, uanset alder, bolig og handicap.
Med Eden Alternative Filosofien sikres yderligere en styrkelse af relationer og fællesskab i lokale organisationer og på tværs af disse.

Vi arbejder primært i Danmark, men også i de nordiske lande, som endnu ikke har deres egne landskoordinator, herunder Sverige, Norge og Finland. Vi har desuden et tæt samarbejde med vore europæiske samt øvrige internationale kolleger.

Eden Denmark består af 3 landskoordinatorer

 

Aase Porsmose

Ergoterapeut siden 1973 med bred erfaring bl.a. fra somatik, arbejdsmiljø- børne- og handicapområdet. Desuden 20 års erfaring med undervisning i grunduddannelse, efteruddannelse og kurser på henholdsvis ergoterapeutskole og skole for social- og sundhedsuddannelse.

Eden Denmark ApS
Bækken 6
6300 Gråsten
CVR 43349112
Aase Porsmose
Send Aase en mail
Tlf.: +45 70 60 32 02

 

Karin Dahl

Sygeplejerske siden 1981, med bred erfaring bl.a. fra somatik, psykiatri og hjemmesygepleje. Desuden 6 år som sygeplejefaglig leder samt 7 år som demens-koordinator i hhv. kommune og amt.
Master i rehabilitering 2007.
Indtil udgangen af 2021, medlem af den internationale Eden Alternative bestyrelse.

Eden Denmark ApS
Bøjdenvej 27
5800 Nyborg
CVR 43349112
Karin Dahl
Send Karin en mail
Tlf.: +45 70 60 32 02

 

Laila Mohrsen Busted

Sygeplejerske siden 2000, med klinisk erfaring fra somatisk, psykiatri og hjemmesygepleje. Har været underviser på på sygeplejerskeuddannelsen siden 2005 på Bornholm og i Vejle. Uddannet Cand.cur og afsluttede i 2020 en Ph.d indenfor familiefokuseret demensomsorg. Deltager stadig aktivt i forskning indenfor tidlige indsatser til mennesker med demens og deres pårørende.

Eden Denmark ApS
Ranunkelvej 8
7400 Herning
CVR 43349112
Laila Mohrsen Busted
Send Laila en mail
Tlf.: +45 70 60 32 02

 

Tilknyttet underviser

Andreas Nielsen

Andreas Nielsen er uddannet social pædagog og diakon. Er desuden uddannet familie-terapeut, gruppe- og gestaltterapeut samt superviser.
Har megen undervisningserfaring, bla. fra pædagog- og diakonuddannelserne. Er Eden Alternative uddannet og har, som leder af et Eden registreret plejehjem, arbejdet med implementeringen af Eden Alternative igennem 15 år.
Har en Naturterapi uddannelse fra “Human Education Group”, og gennem flere år haft fokus på udvikling af Eden tilgangen og Naturterapi sammen med mennesker med demens. Arbejder i dag som naturterapeut i “Naturgnisten”.

Er startet som tilknyttet medunderviser i Eden Denmark i januar 2023.

Andreas Nielsen
Skolegade 8
6300 Gråsten

_____________________________________________________________

Vore mangeårige baggrunde inden for social- og sundhedssektoren og fra undervisningsområdet har givet os en god ballast for forståelsen af Eden Alternative Filosofien, dens værktøjer samt undervisningen heri, som vi formidler indsat i den danske kontekst.
Aase og Karin har begge beskæftiget sig med Eden Alternative siden 2004 på forskellig vis og siden 2007 på fuld tid. Og Laila er i fuld gang med opbygningen af sin indsigt i filosofi- og metodes muligheder for at bidrage til at højne værdighed og respekt i relationerne mellem alle involverede i det pågældende hverdagsliv.

Hvad gør vi?

Vi underviser i at af-institutionalisere hverdagslivet for alle beboere og medarbejdere – pt. fortrinsvis i de danske plejehjem, men Eden Alternative konceptet er lige så anvendeligt i andre institutioner og i hjemmeplejeregi.

Udover at undervise, vejlede og støtte under forandringsprocesserne, fremmer vi kendskabet til filosofien via foredrag og temadage. Vi bidrager i den internationale Eden Alternative organisation med at indsamle erfarings- og, om muligt, evidensbaseret viden om de resultater, disse innovative processer fører med sig.

Det internationale materiale til kurserne og registreringen har landskoordinatorerne dels oversat og bearbejdet til dansk og dels nyudviklet.

Vi har endvidere afholdt foredrag, temadage og kurser mange forskellige steder, både nationalt og internationalt.
Underviserne har gennemført adskillige Eden Alternative kursus- og implementeringsforløb. Vi har desuden givet lokal processtøtte, ledersparring og vejledning, bl.a. i forbindelse med at blive et registreret Eden Alternative hjem.

Om underviserne siges bl.a.

Autentiske undervisere, der roses for deres meget store engagement og deres pædagogiske tilgang. Alle deltagere havde en fornemmelse af at blive set og hørt. “

”Super god afveksling i jeres oplæg. I er super gode til at supplere hinanden og afveksle jeres undervisning. ”

“Positive, engagerede, kompetente og velforberedte. Gav plads til alle og til spontane indslag. “

”Rigtig gode til at undervise og I har en god forståelse for os. ”

Nemme at forstå, ligeværdige. Glade og positive mennesker med gode fortæller-evner, inspirerende og humoristiske. “

Der er blevet fortalt og forklaret på en måde, der fanger min interesse. ”

Forstår at fange opmærksomheden og holde fokus på emnet. ”

”Inspirerende og engagerede. Har humor. Følger “den røde tråd”. I det hele taget dejlige at være sammen med. ”

“Engagerede, med et unikt ”fodslaw”. ”

Medlemsskaber m.m.

Ud over i sig selv at være en del af en international organisation, er Eden Denmark medlem af: