Informationsdage

Mindst én gang årligt arrangerer vi en åben informationsdag i Brogården, hvor vore samarbejdspartnere sammen med os fortæller om filosofien, hvorfor og hvordan det pågældende sted anvender filosofien og dens procesguide i hverdagen.

Har I brug for en lokalt arrangeret dag så kontakt os for en uforligtende samtale om mulighederne.


Temadage 

Eden Denmark arrangerer temadage både offentlige og lokalt arrangerede. En temadag kan være både en introduktionsdag omhandlende selve filosofien og erfaringerne hermed i Danmark og internationalt, eller som inspirationsbidrag i løbet af en allerede igangværende forandringsproces, når der er behov for input “udefra”.

Temadage kan ligeldes målrettes kobling af det genkendelige hverdagsliv med de samtidige samfundsmæssige ønsker – eksempelvis at sikre en rehabiliterende tilgang for at forebygge forværring af funktionsnedsættelser og sygdomme.

Målgrupper:

Eden Denmarks foredrag og undervisning er som udgangspunkt målrettet alle der er involverede i plejehjemshverdagen. Vi har aktuelt flest ledere og medarbejdere som deltagere, men er også begyndt at have både frivillige, familiemedlemmer og ældrerådsmedlemmer med, da behovet for at vide noget om denne kulturforandring er stigende hos alle der er involverede i plejehjemshverdagen.

Skal hverdagslivet blive værd at leve for alle i et plejebolig-hverdagsliv, er det vigtigt at alle involverede forholder sig til hvordan det bedst leves for både den enkelte men også for de fællesskaber som plejehjemmene jo er. Har du behov for at få arrangereten temadag som er målrettet de frivillige som er tilknyttet jer, så kontakt os endelig.


Netværksdage

I løbet af året arrangerer vi netværksdage hvor ledere og medarbejdere kan mødes og drøfte erfaringerne med at skabe de ønskede forandringer i hverdagen. Så står I midt i en hverdag hvor I oplever et behov for at kunne sparre med andre som også er igang med en Eden Alternative kulturforandringsproces, så send os en mail og fortæl om det.

På den får vi indhentet behovene for at få belyst specifikke emner og sammensætter ud fra de kommende deltageres ønsker, dagens program.


Netværksdag for registrerede Eden Alternative hjem

Onsdag d. 26 marts 2014 inviterede vi til en netværksdag for, de allerede og de kommende, registrerede Eden Alternative hjem. Under en sådan dag er der mulighed for at udveksle erfaringer, drøfte det allerede tilgængelige materialer, og I vil blive præsenteret for kommende materiale og den kommende hjælp her på hjemmesiden.

Fra registrerede Eden Alternative hjem kan deltage 3 personer uden beregning og fra hjem der er igang med at forberede sig til at ansøge om registrering kan deltage 1 peson uden beregning.
Yderligere deltagere fra de respektive plejehjem kan tilkøbe sig deltagelse.


Eden Alternative Ledernetværksdag

Disse dage holdes hvert år i efteråret – november måned. Formålet med disse er at give både ledere og medlemmer af Eden grupperne i de respektive organisationer, muligheder for at sætte fokus på erfaringer og behov for supplerende viden for at skærpe strategi og tilgang i hverdagen, så de ønskede visioner bliver nemmere at nå.  Se invitationen til dagen i 2015 her, som et eksempel på det valgte indhold for dagen.