Eden Alternative

Inspiration til fremtidens omsorg og pleje

Informationsdage

Vi arrangerer efter behov åbne informationsdage, hvor vi og vore samarbejdspartnere fortæller om Eden Alternative, hvorfor og hvordan samarbejdspartnerne anvender filosofien og dens procesguide i hverdagen.


Temadage

Eden Denmark arrangerer temadage både offentlige og lokalt. En temadag kan være både en introduktionsdag omhandlende selve filosofien og erfaringerne hermed i Danmark og internationalt, eller som inspirationsbidrag i løbet af en allerede igangværende forandringsproces, når der er behov for input “udefra”.

Temadage kan ligeledes målrettes Eden Alternative kobling med de samtidige samfundsmæssige ønsker – fx sikring af en rehabiliterende tilgang eller sikring af værdighed i ældreplejen.

Nyhed:

Temadag – “Demens – Mennesket bag Sygdommen” v/ Rayne Stroebel fra Sydafrika og Carol Ende fra USA, afholdes på Island både d. 6. og d. 11. September 2018.

Spændende temdag afholdes to gange på Island til September.

d. 6 september er det på Nordkysten og d. 11 september er det i Reykjavik.

Prisen for at deltage er ca 750 dkr. afgh. af kursen. Dertil skal du lægge transprotudgifter og evt. overnatning.

Temadagene vil blive afholdt på engelsk.

Tilmeld dig til vores kollega i Island Rannveig Gudnadottir: edeniceland@gmail.com

 


Målgrupper:

Eden Denmarks foredrag og undervisning er som udgangspunkt målrettet alle der er involverede i plejehjemshverdagen. Vi har aktuelt flest ledere og medarbejdere som deltagere, men er også begyndt at have både frivillige, familiemedlemmer og ældrerådsmedlemmer med, da behovet for at vide noget om denne kulturforandring er stigende også i disse grupper.

Skal hverdagslivet blive værd at leve for alle, er det vigtigt at forholde sig til, hvordan det bedst leves for både den enkelte og også for de fællesskaber, som plejehjemmene jo er. Har du behov for at få arrangeret en temadag, som er målrettet jeres tilknyttede grupper, så kontakt os endelig.


Vil I gerne afholde et arrangement?

Kontakt os og fortæl om det arrangement I ønsker at afholde. Sammen vil vi derefter kunne tilpasse vores præsentation til jeres arrangement.