Eden Alternative

Inspiration til fremtidens omsorg og pleje

Informationsdage

Skal hverdagslivet blive værd at leve for alle, er det vigtigt at forholde sig til, hvordan det bedst leves, for både den enkelte og i fællesskaberne.
Vi arrangerer efter behov åbne informationsdage, hvor vi og vore samarbejdspartnere fortæller om Eden Alternative, hvorfor og hvordan samarbejdspartnerne anvender filosofien og dens procesguide i hverdagen.


Temadage

Eden Denmark arrangerer temadage både offentlige og lokalt. En temadag kan være både en introduktionsdag omhandlende selve filosofien og erfaringerne hermed i Danmark og internationalt, eller som inspirationsbidrag i løbet af en allerede igangværende forandringsproces, når der er behov for input “udefra”.

Temadage kan ligeledes målrettes Eden Alternative kobling med de samtidige samfundsmæssige ønsker – fx sikring af en rehabiliterende tilgang eller sikring af værdighed i botilbud for alle som har brug for støtte, hjælp og pleje.


Målgrupper:

Eden Denmarks foredrag og undervisning er som udgangspunkt målrettet alle der er involverede i en institutionspræget hverdag. Vi har aktuelt flest ledere og medarbejdere fra plejehjem som deltagere, men er også begyndt at have både frivillige, familiemedlemmer og ældrerådsmedlemmer med, da behovet for at vide noget om denne kulturforandring er stigende uanset hvem man er.
Vi har også undervist i flere, og samarbejder nu med et bosted, hvor der bor 16 voksne med nedsat funktionsevne tilknyttet det socialpædagogiske område.

Har du behov for at få arrangeret en temadag, som er målrettet jeres tilknyttede grupper, så kontakt os endelig.


Vil I gerne afholde et arrangement?

Kontakt os og fortæl om det arrangement I ønsker at afholde. Sammen vil vi derefter kunne tilpasse vores præsentation til jeres arrangement.