Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

Den 8. internationale Eden Alternative konference i USA

I begyndelsen af maj måned deltog Eden Mentorerne Kirsten Gosvig og Kitt Lysén Pedersen sammen med Karin Dahl i den internationale Eden Alternative konference i Arkansas. Konferencens tema var ”it´s about time”. Konferencen indeholdt en bred vifte af forskellige perspektiver på lederskabets betydning blandt andet for trivsel i hverdagen hos både beboere og medarbejdere, omgivelsernes betydning for, i hvor stor udstrækning der ordineres unødig medicin på grund af adfærden hos mennesker, der lever med en demenssygdom, aldersdiskriminationen som medårsag til vanskeligheder med at nedbryde institutionskulturen og vigtigheden af palliativ pleje med fokus på livet.

Kirsten Gosvig fra Ålholmhjemmet i Hillerød holdt oplæg om vækst, bæredygtighed og Eden Alternative.