Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

Den Internationale Eden Alternative konference i maj 2018

I begyndelsen af maj fandt den seneste internationale Eden Alternative konference sted. Nogle af de temaer som jeg fulgte under min deltagelse derovre, var blandt andet den persondirigerede omsorg og så det manglende ligeværd, som personer med sygdomme eller højt oppe i alderen oplever i vores samfund.
Den version af en personcentreret omsorg som vi oftest møder, er en fin indsigt i livshistorier og det man kender til via oplysninger i forbindelse med med indflytning i en plejebolig, og som giver inspiration til det, der planlægges af indhold i hverdagen. Og de, som planlægger, er oftest medarbejderne.

Den persondirigerede omsorg og trivsel og vækst for alle er tilsammen grundlaget i en Eden Alternative kulturtransformation.

Når det udvikler sig til en persondirigeret omsorg rummer medarbejdere og ledere, at dagens indhold er åbent for pludseligt opståede idéer af mange forskellige slags, men også at de af og til kan være så omfangsrige, at bofællesskabet tager imod dem og i fællesskab går i gang med at planlægge hvordan og hvornår de bedst kan føres ud i livet.

Når man i et hus når så langt, at alle medlemmer kender hinanden rigtig godt og er blevet betydningsfulde for hinanden, så det på trods af de forskellige roller er muligt at have en ligeværdig tilgang til det fælles hverdagsliv, så er det at kulturtransformationen virkelig er sket.

Og en sådan kultur vil konstant blive udfordret af de givne organisatoriske og professionelle rammer, som har deres afsæt i den traditionelt dominerende faglighed.

Flere af seminarerne under konferencen berørte denne tilgang på forskellig vis, som styrker værdighed, selv- og medbestemmelse, respekt og meningsfuldhed i livet.

Foto: Sally Hopkins, Australien, Bill Thomas og Karin Dahl. 

Et andet tema under konferencen var den alders- og sygdomsdiskrimination, som foregår på så mange forskellige måder i vores samfund og i den enkeltes liv. Når rigtig meget bliver målt i forhold til samfundets behov og driftshensyn, så bliver de personer i vores samfund, som ikke er fuldt ”funktionsduelige”, oftest mindre betydningsfulde, og for nogle af dem oplever at komme til at ligge samfundet til byrde.

I Eden Alternative har vi den overbevisning at alle har noget at byde på, uanset alder, bolig og handicap, og der skal fokus på at menneskene og naturen skal i centrum for al planlægning, således at enhver har mulighed for at bidrage, udvikle sig og dermed trives i sit liv.

Det er vigtigt at finde en balance, så vi både anvender al den nyttige viden der findes, men også så vi giver plads og dyrebar tid til nærvær mellem de mennesker, som er tættest knyttet sammen i hverdagen, også når det handler om relationer mellem mennesker som bor i visiterede boliger og de medarbejdere, som bliver deres følgesvend i hverdagen.

I denne forbindelse gav Karin under en dybdegående session (”Rethinking Dementia: A well-being Approach”) et oplæg om den demensomsorg og pleje, som udøves i Danmark. Sessionen blev ledet af Al Power, som har været i Danmark flere gange. Erfaringerne fra Danmark blev i høj grad værdsat og gav anledning til megen inspiration. En anden oplægsholder under denne session var mr. Brian LeBlanc, en international oplægsholder, som selv lever med Alzheimers sygdom. Hans betragtninger om det samarbejde han har haft med professionelle og generelt i samfundet med baggrund i sin diagnose, gav stof til eftertanke for alle deltagere.

Brian LeBlanc fik under konferencen overrakt sit Alzheimer slag, som han tidligere havde fået lovning på. Mr. Super Alzheimer!

Som afrunding af konference opførte Eden Alternatives grundlægger Bill Thomas forestillingen ”The changing Aging  Tour” sammen med en gruppe engagerede personer, fra pleje og omsorgsområdet, samt sangere og musikere.
En dybt bevægende forestilling, som beskrev betydningen af det enkelte menneskes plads i den større sammenhængende verden.

 

Karin Dahl,
Juni 2018