Eden Denmark

Netværksdage

Internationale

Internationale netværksdage og konferencer

Eden Denmark bidrager til at arrangere og afholde specielle netværksarrangementer samt internationale netværksdage.

På netværksdagene mødes Eden ledere og medarbejdere fra flere lande for at udveksle erfaringer og nye idéer.  Interesserede i Eden Alternative konceptet er også velkomne til disse.

De seneste Europæiske netværksdage blev afholdt i Düsseldorf i Tyskland i september 2015, samt i USA, Atlanta i maj 2018.

I Australien afholdtes konference for alle Eden Alternative interesserede fra 15.-17. oktober 2019.
Du kan læse om konferencen i nyhedsbrevet fra Australien, sommeren 2020.

Den 10. internationale Eden Alternative konference skulle have fundet sted fra d. 28.-30. April 2020, i Denver, Colorado under overskriften “Move mountains. Innovate. Collaborate. Get Results“.

Som følge af Coronasituationen blev konferencens oplæg afholdt som webinarer. Du kan finde mange af dem via Eden Alternatives internationale facebookside.

Hvis I får en idé eller oplever et behov for at kunne sparre om specielle emner internationalt, så send os en mail.