Eden Alternative

Internationalt samarbejde

Internationalt samarbejde og inspiration

Link til de internationale Eden Alternative samarbejdspartnere

De 10 Eden Alternative Principper implementeres i mange lande.

I den industrialiserede kultur findes en voksende afhængighed af de institutionelle former for omsorg og pleje, som fører til ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed blandt beboerne.

Og uanset hvilket land, så drives plejeboligerne i den vestligt prægede industrialiserede verden i store træk på den samme måde. Når mennesket ikke mere står til at blive helbredt eller kan klare sig med en vis mængde hjælp, så tilbydes en plejebolig. Baggrunden for denne strategi har rod i både medicinske og bureaukratiske forståelser og behov.

Bivirkningerne (dette, at den institutionelle kultur får skabt de unødvendige omsorgsplager ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed) opstår med baggrund i “systemets behov” og ikke med baggrund i medarbejderne. Medarbejderne kæmper efter bedste evne for at få systemet til at virke.

Mange organisationer på tværs af nationer har besluttet sig for at anvende The Eden Alternative® som metode til at gennemføre ønskede kulturforandringer.

Disse befinder sig i Schweiz, Østrig, Tyskland, England, Irland, Skotland, Danmark, Sverige, Island, Færøerne, Norge, Canada, Australien og New Zealand, Sydafrika, Mauritius, Spanien og USA. Endvidere er anvendelsen af filosofien under opbygning i flere lande i Asien.

I 2018 blev denne oversigt over hvordan Eden Alternative filosofien anvendes globalt udarbejdet.

Eden Denmarks internationale samarbejde

Eden Denmark samarbejder med de internationale Eden Alternative organisationer og andre internationale organisationer, som vi deler et interessefællesskab med:

Eden Alternative i USA – oprindelseslandet og dets fortsatte arbejde med filosofi og metoder

billthomasGrundlæggeren Dr. Bill Thomas arbejder kontinuerligt på at skabe bevidsthed om, hvordan alderdommen som livsafsnit opfattes. Siden filosofien blev skabt i starten af 1990’erne, via et 3-årigt puljefinansieret demensprojekt i Chase Memorial Nursing Home – New Berlin – New York, er Bill Thomas i 2015 trådt ud af Eden Alternative bestyrelsen i USA, men fortsætter med at præsentere overvejelser, idéer og kærlige provokationer ift. opfattelsen af menneskers betydning i vores samfund. Han gør opmærksom på holdningernes betydning for værdsættelsen og anseelsen af aldring og begrebet omsorg i vores samfund, samt de handlinger holdningerne afstedkommer i hverdagen.

Bill Thomas var underviseren til det første Eden Alternative kursus i Danmark i november 2004, og har deltaget i de europæiske netværksdage, som gennemføres ca. hvert 2. år. I 2009 blev de afholdt i Danmark.

Du kan følge den fortsatte indsats via hans blog: Changing Aging.

Changing Aging™ er en multi-blog platform, som udfordrer de traditionelle betragtninger om alder. Bill Thomas skriver på sin blog at “vi er af den overbevisning, at alder er en styrke, rig på udviklingsmuligheder og vækst. Vi byder enhver som er interesseret i at ændre overbevisningerne i samme retning velkommen, uanset om du er ældre, yngre eller bare prøver at afklare, hvad der kommer efter voksenlivet! ”

Den nuværende direktør Jill Vitale-Aussem, har i efteråret 2019, fået udgivet bogen Disrupting the Status Quo of Senior Living – A Mindshift”. Det er en bog, som med afsæt i Jill´s personlige erfaringer begrunder behovet for at gennemføre vedvarende forandringer i Ældreomsorgen og baggrunden for at det er nødvendigt.  Du kan læse mere om bogen her, på den amerikanske hjemmeside.

På den amerikanske hjemmeside, kan du læse om alt fra opstarten på Eden Alternative, om hvordan et sted bliver et registreret hjem, se og købe deres udgivelser af både bøger, film og meget andet. Eden Alternative USA.

Omkring årsskiftet 2016 – 2017, blev et interview med daværende direktør Chris Perna, Eden Alternative USA, offentliggjort af organisationen Access Health International. Interviewet blev gennemført i foråret 2016, og under dette beskriver Chris Perna hvordan organisationen har udviklet sig siden starten i 1990´erne.  Find adgang til interviewet på Access Health International´s hjemmeside her.

Internationale Eden Alternative resultater

I sommeren 2019, gennemførtes i USA et studie, som viste en betydelig forskel på kvaliteten i Eden Alternative hjem ift. andre plejehjem i USA, vurderet via sammenlignede resultater i det 5-stjerne CMS kvalitetsvurderingssystem de har.
Du kan læse pressemeddelelsen om undersøgelsesresultaterne her.

Du kan få et overblik over de engelsksprogede internationale resultater af mange forskellige forandringsprocesser på den amerikanske hjemmeside: Research and Data

Dramatisk fald i brug af antipsykotika i England sommeren 2011

Et af de spændende resultater du blandt andet kan finde, er et link fra England, hvor indarbejdelsen af Eden Alternative har ledt til et drastisk fald i anvendelse af antipsykotika.
Se omtalen af resultatet her.

Foreløbige erfaringer herhjemme understøtter det engelske resultat.

Forskellige typer af kurser:

Ud over den grundlæggende Eden Alternative undervisning har man i USA gennem de sidste mange år, ud fra de erfaringer udbredelsen har bidraget med, udviklet supplerende fokusområder og kurser:

Eden at Home

Via forandringerne i plejehjemmene blev det hurtigt tydeligt, at tilvænningen til den traditionelle kultur allerede starter, når en person får meget hjemmehjælp og pleje i sit eget hjem. Derfor er der opbygget kurser målrettet hertil.

Eden Alternative i specialiserede botilbud med socialpædagogisk støtte

Filosofien har vist sig meget anvendelig inden for dette område også, og har i Danmark siden 2018, været i anvendelse i det nye Bofællesskab Fjordbo i Gråsten, som er en del af Danske Diakonhjems tilbud.

Dr. Al Power

Al-cactus-room-edited

Al Power har udgivet bøgerne “Dementia Beyond Drugs” og “Dementia Beyond Disease” og gennemfører kurser heri via Eden Alternative organisationen. Har gennemført 2 kurser i Danmark i 2012-2013. Har desuden bidraget under flere temadage som oplægsholder, både omkring demensomsorg og behandling i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Demens og Eden Denmark i 2011, samt om den vigtige pre-designfase, når nybyggeri af plejeboliger skal planlægges, under NohrCon konferencen om Fremtidens plejebolig i 2013 under emnet: “Place to Call Home – An Alternative Approach”.
Al Power er Eden Alternative Educator, og bidrager med input på Bill Thomas´s blog, Changing Aging, foruden på sin egen hjemmeside.

 

 

 

Ibasho – Emi Kiyota Ph.D

amyEmi Kiyota har, inspireret af Eden Alternative og som arkitekt og ”omgivelses-orienteret gerontolog”, etableret IBASHO med det formål, at designe og opbygge socialt integrerede og bæredygtige fællesskaber, som værdsætter deres ældre.

Under NohrCon konferencen “Fremtidens Plejebolig – livskvalitet og arbejdsmiljø” i 2011 holdt Emi Kiyota et oplæg med titlen “The Need for a Home! How to Transform the Nursing Home from Institution to a Place to Feel Home.” Og hun vendte tilbage i 2012 på studietur i Danmark med en gruppe ledere fra Singapore.

Se Emi Kiyotas hendes hjemmeside her.

Emi Kiyota og Al Power samarbejder tæt omkring samfundets indretning i forhold til mulighederne for, at mennesker med handicaps kan blive ved med at være en del af lokalsamfundet.
Se en video med Al Power og Emi Kiyota på YouTube: Al Power og Emi Kiyota fortæller.