Hvorfor en Varmeundersøgelse?

I Eden Alternative Filosofien er overbevisningen, at der er brug for en varm organisation, når der skal ske holdningsmæssige og praktiske forandringer. Der er brug for overvejende oplevelser af optimisme, tillid og generøsitet blandt beboere, familier og medarbejdere.

Hvis det viser sig, at der overvejende opleves pessimisme, kynisme og nærighed betegnes organisationen som kold og der må arbejdes på en opvarmning af ”temperaturen”.

I en varm organisation er der grobund for langsomme, varige og dybe kulturændringer på det personlige og organisatoriske plan samt i de fysiske områder. En kold organisation er modsat kendetegnet ved at lave hurtige og overfladiske forandringer, der kun varer kort tid.

Varmeundersøgelsen giver organisationen mulighed for at opdage kolde områder, som skal varmes op.

Hvad består Varmeundersøgelsen af?

Varmeundersøgelsen er udviklet af Eden Alternative og indeholder spørgeskemaer til henholdsvis beboere, medarbejdere og familier. Spørgsmålene drejer sig om de forskellige parters oplevelse af hverdagslivet.

Afsluttende analyseres undersøgelsens resultater, som anvendes til forbedring af ”temperaturen” i organisationen.

Hvornår bruges Varmeundersøgelsen?

Når man ønsker en ændring af hverdagskulturen kan en første Varmeundersøgelse lægges til grund. Via dennes resultater, får organisationen vejledning og ideer til at øge oplevelsen af et varmt og tillidsfuldt klima.

Varmeundersøgelsen kan foretages for både alle beboere, familier og medarbejdere i hele plejehjemmet, et udvalgt hus i hjemmet eller for en enkelt gruppe deltagere i hverdagen.

Eden Alternative anbefaler, at Varmeundersøgelsen foretages jævnligt som et strategisk værktøj, til hele tiden at kunne følge med i organisationens trivsel.