Assens Kommune

Korsvang Assens

Registeroplysninger

Registreringsdato: 31. januar 2013

Organisation: Korsvang, Assens by, Assens Kommune

Hjemmeside: Præsentation af Eden på Assens Kommunes hjemmeside.
Se også hjemmesiden om Plejeboliger i Assens Kommune

Leder: Sina Moltrup

Eden gruppe: Eden ildsjæl Pia Joan Alstrup, leder Sina Moltrup, Eden ambassadørerne Karen Lunde, Jytte Christensen, Alice Grønnemose, Hanne Godskesen, Pernille Steen og Gitte Fuhr Jørgensen.

Adresse: Korsvang 78, 5610 Assens

Telefon: +45 64 74 67 53

E-mail til leder: sinam@assens.dk

kors