Åbne uddannelsestilbud

I nedenstående oversigter kan du se Eden Denmarks åbne uddannelsestilbud.
Alle tilbuddene understøtter udviklingen af den hverdagsrehabiliterende, sundhedsfremmende samt trivsel og velvære forbedrende omgang mennesker imellem.
Alle tilbud gennemføres ved mindst 10 deltagere.

Udover den her planlagte internat-uddannelse og netværksdage, arrangerer vi de samme uddannelsestilbud som lokalt hjemskøb (enten som internat eller eksternat).
Kontakt landskoordinatorerne og hør nærmere om hvordan I kan sammensætte en “pakke” som kan sikre, at den ønskede kulturforandring slår igennem hos jer.