Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

Projekt – Kvalitetsudvikling på danske plejehjem – nye strategier

Fra 2007 til foråret 2009 gennemførte Aabenraa Kommune, Assens Kommue og Herlev Kommune i samarbejde med Eden Denmark og Formidlingscentret v/ Ole Holst projektet “Kvalitetsudvikling på danske plejehjem.” Projektet blev delvist financieret af Velfærdsministeriets – nu Indenrigs- og Socialministeriets Pulje til udvikling af bedre Ældrepleje (UBÆP) fra 2007.

Ønsker du at læse den fulde evalueringsrapport “26 Hoveddøre”, udarbejdet af Dahl, Holst og Porsmose i 2009, så kontakt os.