Eden Denmark

Ledelse – nøglen til forandring

 

Et tydelige ledelsesafsæt er vigtigt fra første færd, når der eksisterer et ønske om at forandre en institutionskultur til en hverdagslivskultur.

At forandre kulturen med et Eden Alternative forløb er en ”om-sig-gribende” proces, som er med til at øge indsigten i og forstå betydningen af det hverdagsliv, som beboere, familier og medarbejdere er en del af. Kun med en målrettet ledelse kan en vedholdende og bæredygtig kulturforandringsproces holdes i drift i en omskiftelige hverdag.

Det er vigtigt at få klarlagt hvorfor man ønsker at skabe en ny kultur i sin organisation. Er der direkte målbare årsager til ønsket – og hvordan måles de? Er der fortællinger eller erfaringer, som ikke giver glæde, håb og mening for beboere, familier og medarbejdere? Opleves ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed?

Efter undervisning i Eden Alternative er der brug for inspiration, strategi, praktisk handling og koordinering.

Og man kan vanskeligt, som leder, ene person både være inspirator, koordinator, ”praktisk gris” og samtidig den, som træffer beslutningerne. Der er brug for at dele disse opgaver med flere dedikerede tværfaglige medarbejdere i en Eden gruppe. Denne kan efterhånden udvides med repræsentanter fra både beboere og familiemedlemmer.

Som leder eller ledelse står man ofte i situationer og øjeblikke, hvor der er behov for at drøfte idéer og omstændigheder med videns personer, der ikke er en del af organisationen og derved ikke er spundet ind i den aktuelle kultur. Eksterne sparringspartnere kan stille uddybende og åbnende spørgsmål i forhold til at få sikret ledelsen og koordineringen under forandringsprocessen.

Eden Denmark står til rådighed med en sådan sparring og har samtidig det nødvendige indblik i de værktøjer og redskaber, som er til rådighed i Eden Alternatives samlede materialer.

Kontakt os for yderligere information om mulighederne.