Lederskab og Eden Alternative i praksis – 2 dage

Denne uddannelse henvender sig til stedets Edenlederskabs-gruppe – altså dels til den daglige leder i det enkelte plejehjem og dels til de nøglepersoner, som i Eden-gruppen har et medansvar for at sikre forståelsen og anvendelsen af Eden Alternative Filosofien i organisationen.

Eden Lederskabs-gruppen er nødt til at “gå foran” og være tovholdere og koordinatorer for at guide processen, som når den starter op, kan synes omfangsrig.
Under denne 2 dages uddannelse i Eden leder- og anførerskab, trænes I i at anvende og medtænke filosofiens intentioner og principper i en lokal kulturtransformations-strategi, samt betydningen af de 3 forskellige rejser/indsatser, nemlig den personlige, den fælles organisatoriske og i de fysiske rammer/omgivelser.

Uddannelsen er praksisorienteret og tager udgangspunkt i jeres indtil videre opnåede erfaringer.

Desuden introduceres til Registreringsmappen. Denne mappe indeholder blandt andet en Vejviser og Milepæle med værktøjer som en samlet guide. Inkl. de 2 forskellige redskaber Varmeundersøgelsen og Velvære-evalueringen. Begge indeholder spørgeskemaer til både beboere, familier og medarbejdere. Disse redskaber giver øjebliksbilleder af hhv. organisationens temperatur – dvs. parathed til forandringer, og hhv. i hvor høj grad de adspurgte oplever velvære i hverdagen.


 

Ja tak vil gerne vide mere