Eden Denmark

Overbygningskursus

Lederskab og Eden Alternative i praksis – 2 dage

Denne uddannelse henvender sig dels til den daglige leder i det enkelte plejehjem og dels til de nøglepersoner, som har et medansvar for at sikre forståelsen af Eden Alternative Filosofien i organisationen.

Ledelsen er nødt til at “gå foran” og sammen med en Eden-gruppe være tovholdere på at guide processen, som når den starter op, kan synes noget urovækkende.
Under denne uddannelse i Eden lederskab og Eden anførerskab trænes i at anvende og medtænke filosofiens intentioner og principper i den lokale Eden-ledelsesstrategi og værktøjer hertil medgives. Indsigten i, hvordan filosofi og principper kan understøtte den nødvendige opbakning til en kulturændring skærpes.

Uddannelsen er praksisorienteret og tager udgangspunkt i deltagernes egne cases.

Desuden introduceres til Registreringsmappen. Denne mappe indeholder blandt andet en Vejviser og Milepæle med værkøjer, som en samlet guide. Desuden er der 2 forskellige undersøgelser (spørgeskemaundersøgelser målrettet beboere, familier og medarbejdere). Disse undersøgelser kan give øjebliksbilleder af organisationens parathed til forandringer og i hvor høj grad de adspurgte oplever trivsel og velvære i hverdagen.


 

Ja tak vil gerne vide mere