Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

Projekt – Eden: livsglæde og arbejdsglæde

I November 2009 præsenterede Tønder Kommunes 10 plejecentre evalueringsrapporten fra deres 1-årige Eden Alternative projekt, som i praksis var afsluttet med et spændende slutseminar i spetember måned i Ecco Centret.
Projektet var delvist financieret af Velfærdsministeriets (nu Indenrigs- og Socialministeriets) Pulje til udvikling af bedre Ældrepleje (UBÆP) fra 2007, og blev gennemført i et samarbejde med Sosu-Syd og Formidlingscentret v/ Ole Holst.
Som projektetstittel antyder, var der fokus på både livsglæde og arbejdsglæde.

Ønsker du at læse evalueringsrapporten, så kontakt os.