Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

Lokale erfaringer

På denne del af hjemmesiden kan du finde korte beretninger om mange små og større erfaringer fra en Eden Alternative kulturforandringsproces, som kan være til stor inspiration for andre. Læs bl.a. om bedre psykisk arbejdsmiljø, om de fysiske rammers betydning for hverdagslivet og om visionsarbejdet i et levehjem.

Forandring i de fysiske rammer

I Assens kommune har Eden Mentor og funktionsleder for plejeboligerne Kitt Lysén Pedersen sammen med firmaet Design Cure gennemført flere temadage, hvorunder deltagerne har lært at få øje på, hvordan de fysiske rammer præger måden, vi lever hverdagslivet på. Læs beretningen om de spændende temadage og reaktionerne på dem her.

Om at arbejde med visionen fra Bjergbyparken i Slagelse

Levehjemmet Bjergbyparken skabte i løbet af februar og marts 2013 en fælles vision for den igangværende forandringsproces.

Alle i Bjergbyparkens tre mindre fællesskaber var involverede, da de afholdt visionsdage i de respektive huse, tre på hinanden følgende dage i begyndelsen af marts.
Op til disse dage havde man i hverdagene talt om hhv. ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.
Denne forberedelse åbnede op for lysten til at deltage i produktionen af det, som den efterfølgende onsdag blev samlet til et nyt fælles logo for Levehjemmet Bjergbyparken – en kæmpe kollage baseret på overvejelser om, hvad skal være muligt i hverdagslivet her i huset – hvad er målet for vores fælles anstrengelser?
Leder Lars Bo Sørensen arbejder, sammen med resten af husets medlemmer, meget bevidst på at få synliggjort de opnåede forandringer og skabe et hverdagsliv rigt på muligheder for borgerne både i lokalområdet og i Slagelse.

Gentagne gode resultater og erfaringer tyder på tendens som følge af Eden Alternative forandringsprocesser

Som et af de første steder, kunne Lionsparken i Nørresundby i slutningen af 2011 fortælle om et halveret sygefravær efter en målrettet Eden Alternative kulturforandringsproces. Nu beretter både Korsvang i Assens Kommune og Bjergbyparken i Slagelse Kommune om det samme flotte resultat.
I Bjergbyparken er yderligere resultater udtrykt større arbejdsglæde, borgere som deltager mere og derved også sover bedre med mindre pn-medicin til følge.