Eden Denmark

Lokale overbygningskurser, tema- og implementeringsdage

Lokalt tilpassede overbygningskurser:

Kan hjemkøbes og tilrettelægges i fællesskab.

At arrangere supplerende undervisning kan hjælpe jer med at uddybe forståelsen for hvorledes man, med Eden Alternative som grundlæggende kultur, for eksempel arbejder i dybden med:

 • Værdighed
 • Livshistorier
 • arbejdsmiljø
 • Demensomsorg
 • Hverdagsrehabilitering
 • Familie- og generationssamarbejde
 • Modgifte til ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.
 • Måltidet
 • Trivsels- og velværedomæner samt Varme og kuldeindikatorer
 • Eden-lederskab med mere. 

Yderligere undervisning:

Sammen med jer, kan vi arrangere:

 • Forskellige tema-, inspirations- og implementeringsdage efter behov, så der kommer “transfer” i jeres kulturtransformationsproces.
 • Lokale fordybelsesdage, med specielt fokus fx på enkelte eller grupper af Eden-principperne, Trivsels- og velvære domænerne, Varme- og Kulde indikatorerne, beboernes livsfortælling, demens, Eden-gruppens koordineringsarbejde med mere.

Netværksdage:

Årlig netværksdag  for registrerede Eden Alternative hjem og hjem, som ønsker registrering.

 

Brug for yderligere information?

Har I brug for at høre om erfaringer med at arrangere undervisning på denne måde, eller høre til priser og andre praktiske oplysninger, kan I kontakte landskoordinatorerne.

For at høre om erfaringer med at lære om Eden Alternative, og hvordan man langsomt kan udbygge denne viden, kan man kontakte de
registrerede Eden Alternative hjem.  Vil du vide mere, så ret henvendelse til landskoordinatorerne.