Eden Denmark

Vore mentorer

Hvad er en Eden Mentor?

For at sikre anvendeligheden af den globale filosofi i Danmark har vi tilknyttet mentorer, som støtter op om at udbrede kendskabet til Eden Alternative, ud fra den erfaring de selv har gjort ved at arbejde med filosofien i praksis.

Formålet med denne gruppe er, at der kontinuerligt forefindes en idé, rådgiver- og interessegruppe, som på koordinerende niveau vil være med til at understøtte den fortsatte Eden Alternative udvikling i Danmark.

Mentorerne gør opmærksom på behov for udvikling inden for området og dermed på behov for justering og tilpasning af tilbud og muligheder i Eden Denmarks regi. Hermed sikres en fortsat indsats for større trivsel og glæde ved livet i plejeboliger for både beboere, familier og medarbejdere.

_______________________________________________________________________

Eden Mentorer i Danmark:

Jakob Thøgersen
Jakob Thøgersen
Eden-mentor fra efteråret 2022
Leder af Lions Parken, demensplejehjem, Aalborg Kommune.
E-mail: jat-aeh@aalborg.dk

Jakob Thøgersen er leder i Demensplejehjemmet Lions Parken i Nørresundby. I tæt samarbejde med leder- og medarbejdergruppen, blev Lionsparken Eden registreret i 2017, efter at have implementeret filosofien ved hjælp af metoden siden introduktionen i 2010. Efter et informationsmøde deltog alle medarbejdere og ledere i Eden kurset i 2011. Efter uddannelsen faldt sygefraværet til det halve. Eden giver mig tryghed som leder - også selvom jeg ikke hele tiden er tæt på hverdagen - fordi vi er forankret i en overordnet fælles filosofi – det giver frihed til medarbejdere og beboere og mindre pres på mig som leder. Det giver os tid til at have fokus på at vi kan udvikle os som ledere i et plejehjem beboet af personer som lever med en svær demenssygdom.
Vi er derfor samtidig i gang med at implementere Eden filosofien som et supplement til den besluttede personcentrerede omsorg i alle kommunens plejehjem.
Vi tager gerne imod besøg for at fortælle om vores erfaringer, og vi får mange besøg.
_______________________________________________________________________________
Mette Thoms
Mette Thoms
Eden-mentor fra efteråret 2022
Leder af Bakkegården demensboliger i Gladsaxe Kommune.
E-mail: mettho@gladsaxe.dk

Leder og sygeplejerske Mette Thoms og den øvrige ledergruppe i Bakkegården Demenscenter, har i tæt samarbejde med medarbejderne ændret kulturen på Bakkegården, så det i dag er et godt sted at bo og arbejde. Processen har været lærerig for alle undervejs.
Kulturtransformationen begyndte i 2015. Og Bakkegården blev et registreret Eden hjem i Eden Alternative har været og er den bedste støtte til at fastholde det bedste liv for beboere og familie.
I dag tilkendegiver personalet, at det er umuligt at komme tilbage i tiden før kulturforandringen, da måden Bakkegården bliver ansporet gennem de 10 Eden-principper – i dag er uundværligt.
Bakkegården er i dag et attraktivt hjem at bo i og et godt sted at arbejde.
_______________________________________________________________________________
Anne Juul Sørensen
Anne Juul Sørensen
Mentor fra efteråret 2008
Chef hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, Senior & Sundhed, Fredericia Kommune
E-mail: anne.sorensen@fredericia.dk

Anne Juul Sørensen har været involveret i Eden Alternative udviklingen i Danmark siden den første undervisning i filosofien i Danmark i efteråret 2004. Hun har selv som sygeplejerske været med til at implementere filosofien og principperne i et plejehjem i Vejle, og deltog i den forbindelse i et studiebesøg sammen med en større gruppe ledere, medarbejdere, ældrerådsmedlemmer og politikere i USA, hvor de besøgte Eden Alternative hjem.
Anne tog efterfølgende Eden Alternative tilgangen med sig i sit job som ældrechef i Odder Kommune. Begge de kommunale plejehjem i Odder har filosofien som værdigrundlag. Fra februar 2017 - Februar 2021, har Anne været Videområdechef i Århus kommune område Syd.
Fra februar 2021 er Anne blevet chef for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Fredericia Kommune. _______________________________________________________________________________
Kitt Lysén Pedersen
Kitt Lysén Pedersen
Mentor fra sommeren 2013
Chef for Sundhed og Ældre i Faaborg-Midtfyn Kommune
E-mail: kitpe@fmk.dk

Kitt Lysén Pedersen har siden 2007 været i gang med Eden Alternative kulturforandringsprocesserne. Først i en mindre del af plejecentrene i Assens under 3 kommuners projektet “Kvalitetsudvikling på danske plejehjem – nye strategier 2007-2008” (sammen med Herlev og Aabenraa Kommuner) og sidenhen som funktionsleder for plejeboliger, bosteder og aktivitet i Assens Kommune, Senior- og velfærdschef i Middelfart Kommune og nu senest Chef for Sundhed og Ældre i Faaborg-Midtfyn Kommune. Altså fra et strategisk niveau.

Via sin koordinerende og administrative rolle på plejehjemsområdet har Kitt Lysén Pedersen været med til at sikre fastholdelse af de forandringer i hverdagslivet, som løbende gennemføres i det enkelte plejehjem i Assens Kommune, ud fra Eden Alternative Filosofien.

Samtidig er hun initiativtager til sikring af både en naturlig hverdag og indfrielsen af de sundhedsfaglige mål i forhold til overordnede politiske og faglige målsætninger.

I maj 2016 modtog Kitt Lysén Pedersen The Eden Champion Award under den 8. internationale Eden Alternative konference. _______________________________________________________________________________
Kirsten Gosvig
Kirsten Gosvig
Mentor fra foråret 2016
Leder af Plejecentret Ålholmhjemmet, Hillerød Kommune
E-mail: kgo@hillerod.dk

Kirsten Gosvig har sammen med ledergruppen i Ålholmhjemmet været i gang med Eden Alternative kulturforandringsprocessen siden 2011. Kirsten nedsatte en gruppe, som udarbejdede en strategi for den forandringsproces Ålholmhjemmet gerne ville i gang med og fastholdelsen deraf.

Et meget bevidst forløb, hvorunder plejehjemmet også er blevet til et plejehjem for mennesker, der lever med en demenssygdom, og som har rummet både faglige og personlige input for alle medarbejdere. Ålholmhjemmet er i dag et attraktiv sted både at bo og arbejde.

Du kan læse mere om Ålholmhjemmet på kommunens hjemmeside og under registrerede hjem.  _______________________________________________________________________________