Eden Denmark

Netværksdage

Ledelses-grupper

Netværksdag for ledelses-grupper:

En gang årligt – sædvanligvis i november – inviterer vi til en netværksdag for Eden uddannede ledere og nøglepersoner. Formålet med denne dag, er at give både ledere og medlemmer af eventuelle Eden-grupper muligheder for at sætte fokus på fælles lederskabserfaringer og behov for supplerende viden. Dette for at kunne skærpe strategi og tilgang i hverdagen, så de ønskede visioner bliver nemmere at nå.

Dagens program bygges op med foredrag om aktuelt emne, præsentation af internationale nyheder og erfaringer på ledelsesområdet samt netværksarbejde.

Hvis I oplever et behov for at kunne sparre om specielle emner med andre, som også er i gang med en Eden Alternative kulturforandringsproces, så send os en mail. På den måde får vi indhentet behovene for at få belyst specifikke emner og kan sammensætte dagens program målrettet deltagernes ønsker.

Årets netværksdag

Årets netværksdag for Eden ledelses grupper, har fokus på to emner: først omkring rekruttering. Hvordan kan jeres anvendelse af filosofien bruges i forbindelse med rekruttering og dernæst på hvor grænserne går mellem ytringfrihed, ytringpligt, tavshedspligt og loyalitet i ansættelsen. Vi får til det sidste emne professionel vejledning og sparring af Christian Ougaard fra Ombudmanden.


Næste netværksdag for ledere og Eden uddannede nøglepersoner finder sted d. 23. november 2017.
Der er fortsat plads til flere. Så bare tilmeld dig hvis ikke du har nået det endnu!

Tilmeld dig her