Eden Denmark

Netværksdage

Administrative ledere og mentorer

Netværksdag for ledere:

En gang årligt inviterer vi til et netværksdøgn (12-12) for Eden uddannede ledere og mentorerne.
Formålet med døgnet er, at give administrative ledere og Eden Denmarks mentorer muligheder for at sætte fokus på fælles lederskabserfaringer og hente ønsket, supplerende viden både fra oplægsholdere og hinanden.
Dette vil skærpe strategi og tilgang i hverdagen, så de ønskede visioner bliver nemmere at nå.

Mødets program bygges op med foredrag om aktuelle emner og erfaringer på ledelsesområdet samt netværksarbejde.

Find program og invitation her!

Hvis I oplever et behov for at kunne sparre om specielle emner med andre, som også er i gang med en Eden Alternative kulturtransformationsproces, så send os en mail. På den måde får vi indhentet behovene for at få belyst specifikke emner og kan sammensætte kommende dages programmer målrettet deltagernes ønsker.

Ledernetværksdagen 2022 finder sted d. 31. marts – 1. april i Brogården i Strib.

Dagene gennemføres, og der er ledige pladser.

Tilmeld dig her