Netværksdag for ledelses-grupper:

En gang årligt – sædvanligvis i november – inviterer vi til en netværksdag for Eden uddannede ledere og nøglepersoner. Formålet med denne dag, er at give både ledere og medlemmer af eventuelle Eden-grupper muligheder for at sætte fokus på fælles lederskabserfaringer og behov for supplerende viden. Dette for at kunne skærpe strategi og tilgang i hverdagen, så de ønskede visioner bliver nemmere at nå.

Dagens program bygges op med foredrag om aktuelt emne, præsentation af internationale nyheder og erfaringer på ledelsesområdet samt netværksarbejde.

Hvis I oplever et behov for at kunne sparre om specielle emner med andre, som også er i gang med en Eden Alternative kulturforandringsproces, så send os en mail. På den måde får vi indhentet behovene for at få belyst specifikke emner og kan sammensætte dagens program målrettet deltagernes ønsker.

Netværksdagen 2019 finder sted d. 21. november i Brogården i Strib.

Tilmeldingsfrist 20. september 2019.

Program og invitation vil blive annonceret sidst på foråret, da vi som altid lytter godt efter de ønsker og behov, som bliver fremsat. Men reservér allerede nu datoen!

 

Tilmeld dig her