Eden Denmark

Netværksdage

Ledelses-grupper

Netværksdag for ledelses-grupper:

En gang årligt – sædvanligvis i november – inviterer vi til en netværksdag for Eden uddannede ledere og nøglepersoner. Formålet med denne dag, er at give både ledere og medlemmer af eventuelle Eden-grupper muligheder for at sætte fokus på fælles lederskabserfaringer og behov for supplerende viden. Dette for at kunne skærpe strategi og tilgang i hverdagen, så de ønskede visioner bliver nemmere at nå.

Dagens program bygges op med foredrag om aktuelt emne, præsentation af internationale nyheder og erfaringer på ledelsesområdet samt netværksarbejde.

Hvis I oplever et behov for at kunne sparre om specielle emner med andre, som også er i gang med en Eden Alternative kulturforandringsproces, så send os en mail. På den måde får vi indhentet behovene for at få belyst specifikke emner og kan sammensætte dagens program målrettet deltagernes ønsker.

Årets netværksdag 2018

Årets netværksdag for Eden ledelses grupper, har fokus på to emner: Ledelseskommisionens anbefalinger til offentlig ledelse. Hvordan passer de ind i de strategier I har lavet ift. jeres kulturtransformation, og dernæst sætter vi med et oplæg fra serviceleder Sannie Ransby fra Bakkegården i Gladsaxe fokus på de orgnaisationspsykologiske perspektiver på transformationen fra institution til hjem.

Som afslutning på dagen afholder vi en reception fra kl. 15 – 17 i anledning af Eden Denmarks 10 års jubilæum.

Find invitationen her.

Tilmeldingsfrist d. 24. oktober!

Tilmeld dig her