Eden Denmark

Netværksdage

Registrerede hjem

 

Netværksdag – registrerede Eden Alternative hjem

Èn gang årligt – sædvanligvis i marts – inviterer vi til en netværksdag for registrerede Eden Alternative hjem. Under en sådan dag er der mulighed for at udveksle danske erfaringer, drøfte det allerede tilgængelige materialer og blive præsenteret for evt. kommende registreringsmateriale og internationale nyheder og erfaringer.

Hvis i oplever et behov for at kunne sparre om specielle emner med andre registrerede Eden Alternative hjem, så send os en mail. På den måde får vi indhentet behovene for at få belyst specifikke emner og kan sammensætte dagens program målrettet deltagernes ønsker.

Næste netværksdag for registrerede hjem finder sted torsdag d. 21. marts 2019 i Brogården.

Denne gang kommer vi til at sætte Familiesamarbejdet i centrum. Efter gode eksempler fra både Flemløse Plejehjem, refleksioner  fra Kildevang i Århus samt beskrivelse af to fokusgruppeintervies de gennemførte i Ålholmhjemmet i Hillerød i 2016 forud for at arbejdet med deres nye strategi skulle igang,  indsamler vi alle de aktuelle erfaringer, og får mulighed for at vende eventuelle usikkerheder ift. de lovgivningsmæssige krav med jurist Anita Klindt som vil være oplægsholder om eftermiddagen.

Det er muligt, frem til midten af januar, at fremsende ønsker til belysning af Anita til os, således at eftermiddagens indhold kommer til at dække de behov I har for ajourføring omkring det lovgivningsmæssige grundlag for hverdagslivet i et plejehjem. Læs mere om det i programmet.

Se programmet for 2019 her. 

Næste netværksdagen for registrerede hjem finder sted d. 21. marts 2019.

Dagen gennemføres og der er plads til flere deltagere.

Tilmeld jer her