Eden Denmark

Netværksdage

Registrerede hjem

Eden Denmarks netværksdage

Opdatering pr. 20. januar 2021:
En gang årligt inviterer vi til en Eden-netværksdag. Og dette års netværksdag har i planlægningen haft en skiftende placering grundet  Covid-19. Vi er nu endt med at udsætte den til efteråret, for at være så sikre som vi kan, på at det kan lykkes at gennemføre den.

Dette års netværksdag finder sted torsdag d. 7. oktober 2021.
Og den finder sted på Brogården i Strib fra kl. 9.30 – 15.30.

Programmet har ikke forandret sig ift. de tidligere udmeldinger:
I år sætter vi sammen med sygeplejerske Jorit Tellervo fokus på den nye sorgforståelse, med henblik på at give nye redskaber til at forstå de processer, både beboere og familiemedlemmer kommer igennem – både i alvorlige sygdomsforløb, men også når levevilkårene pludselig ændrer sig væsentligt, som de har gjort det under Corona.

Læs mere om indhold, oplægsholder og de praktiske vilkår i programmet her. 

Tilmeldingsfrist er 6. august 2021.

Tilmeld jer her

 

Generel information om Netværksdagen:
Dagens program bygges op med foredrag om aktuelt emne, præsentation af nyheder og erfaringer (danske og internationale), samt netværksarbejde.
Formålet med denne dag er at give både Eden-ledere og Eden-medarbejdere muligheder for at:

  1. Udveksle danske erfaringer
  2. Modtage inspiration
  3. Få supplerende viden

 

Hvis I oplever et behov for specielle emner, så send os venligst en mail. På den måde får vi tilpasset behovene for at få belyst specifikke emner og kan sammensætte netværksdagens program målrettet deltagernes ønsker. Dette for at kunne skærpe strategi og tilgang i hverdagen, så de ønskede visioner bliver nemmere at nå.