Eden Denmark

Netværksdage

Registrerede hjem

Eden Denmarks netværksdage

Dette års netværksdag finder sted torsdag d. 27. oktober 2022.
Og den finder som vanligt sted på Brogården i Strib fra kl. 10.00 – 15.30.

I år har vi inviteret Sofie Kempf fra Core Energy, som vil  komme og gøre os klogere på kropsligt lederskab. At agere og træffe beslutninger i en kompleks og travl dag, gøres bedst fra et stabilt og roligt indre fundament. Med et roligt indre fundament kan man se mere klart og være i interaktion med omgivelserne uden at miste fodfæstet.
Sofie Kempf vil undervise i, hvordan man skaber et fundament for kropsligt lederskab i relationsdannelsen med beboerne, og samtidig vil Sofie fortælle om, hvordan stress kan forebygges, hvordan vi går friskere fra arbejde og sover bedre om natten. Det bliver en spændende dag som også indeholde fysiske øvelser, og vi selv er i fokus som redskaber i relationsarbejdet.

Find invitation og program her.

Find tilmelding nedenfor.

Dagen gennemføres, og tilmelding er fortsat mulig.

_______________________________________________________________________

Generel information om Netværksdagen:
Dagens program bygges op med foredrag om aktuelt emne, præsentation af nyheder og erfaringer (danske og internationale), samt netværksarbejde.
Formålet med denne dag er at give både Eden-ledere og Eden-medarbejdere muligheder for at:

  1. Udveksle danske erfaringer
  2. Modtage inspiration
  3. Få supplerende viden

Hvis I oplever et behov for specielle emner, så send os venligst en mail. På den måde får vi tilpasset behovene for at få belyst specifikke emner og kan sammensætte netværksdagens program målrettet deltagernes ønsker. Dette for at kunne skærpe strategi og tilgang i hverdagen, så de ønskede visioner bliver nemmere at nå.